Enligt färska siffror från Fastighetsbyrån och Svensk Mäklarstatistik har bostadsrätterna på Gotland ökat rejält i pris under de senaste fem åren. I procent har priserna på ön ökat med 61 procent.

För fem år sedan kostade bostadsrätter i länet 1 300 000 kronor i genomsnitt medan de år 2017 säljs för drygt 2,1 miljoner kronor. Det gör Gotland till det fjärde dyraste länet i Sverige.

Ökningen i procent är dock blygsam jämfört med övriga län. Då är istället Västernorrland och Norrbotten de län där bostadsrätter har stigit mest i pris de senaste fem åren, 124 respektive 118 procent.

– Priserna i glesbygdslänen kommer från väldigt låga nivåer. De har sedan följt med i utvecklingen som har styrts av låg ränta, i kombination med att det under lång tid har byggts väldigt lite bostäder, Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Sedan 2012 har prisuppgången i kronor varit hög i storstäderna. I kommuner som Lidingö, Ekerö, Danderyd, Stockholm och Solna har priserna de senaste fem åren stigit med mellan 1,5 och 2,1 miljoner kronor. Lidingö toppar listan och där har bostadsrätterna i snitt stigit med över 1 000 kronor per dag under perioden.

Men nu dämpas bokmarknaden även i storstäderna.

– Inte så att priserna rasar. Men en klart dämpad marknad där bostadsaffären tar längre tid, det är färre spekulanter och vi ser att köpare och säljare har lite olika förväntansbilder. Vi är inne i ett klassiskt skifte där förväntansbilden är lite olika, säger Engström.

Enligt Engström beror den något lugnare marknaden bland annat på ett ökat byggande och de amorteringskrav som infördes sommaren 2016.

– I ett generellt perspektiv är det sunt att det börjar dämpa sig lite. Vi har varit inne i en tidsperiod 2012 till 2017 med en extremt hög prisutveckling, säger Johan Engström. (TT)