Taxeringsvärdena beräknas öka med i genomsnitt 26 procent i landet. Det enligt ett pressmeddelande från Skatteverket.

– Det är försäljningspriserna på fastighetsmarknaden åren 2014-2016 som avgör nivån på taxeringsvärdena. Prisutvecklingen har varit stark i hela landet under den här perioden, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket i pressmeddelandet.

På Gotland finns det drygt 18 000 småhusägare. Enligt beräkningarna får de en ökning av sina taxeringsvärden med i genomsnitt 22 procent. Mest ökar taxeringsvärdena i Stockholms län, med 38 procent. Den minsta ökningen finns i Blekinge län, med 11 procent.

Skatteverket bestämmer värdet för småhus av olika ålder och standard efter de försäljningar som gjorts i närområdet under 2014-2016. En fastighets taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av den genomsnittliga värdenivån för liknande fastigheter.

– De allra flesta får ett förslag till beslut om nytt taxeringsvärde. Om alla uppgifter stämmer behöver man inte göra något, och ger därmed sitt tysta godkännande, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Sista dag att deklarera eller ändra i förslaget till nytt taxeringsvärde är den 1 november 2017, enligt Skatteverket.