Omorganisationen, som innebär att Coop Gotland går från distriktsorganistaion till ägarombud, medför att det öppnas nya möjlligheter för föreningens medlemmar att påverka hur verksamheten utvecklas framöver.

I och med att man går till att vara ägarombud kommer medlemmarna att få kandidera till ägarombud för butikerna på ön. Tanken är att alla butiker ska ha ägarombud kopplade till sig, och totalt kommer det att röra sig om 25 ägarombud.

– Jag vill verkligen uppmana alla medlemmar som är intresserade av mat, hållbarhetsfrågor och hälsa och som har idéer om hur vi ska utveckla våra butiker att ta möjligheten att kandidera till ägarombud, säger Carl-Johan stålhammar, vd för Coop Gotland i ett pressmeddelande.

De medlemmar som blir ägarombud kommer att genomgå en relevant utbildning, för att sedan vara med och fatta viktiga beslut i föreningen på ön. Rollen innebär även att ombuden ska ha en god kontakt med övriga medlemmar och vilja engagera sig för att deras lokala butik ska bli bättre.