Retrobutiker med gamla saker som säljs för att användas på nytt bidrar till att bevara vårt kulturarv. Det anser konsumtionsforskare vid Göteborgs universitet, som studerat tre köpstråk med inriktning på retro.

Kulturarv handlar till stor del om vad som ska bevaras, och där ger retromarknaden ett bidrag. "Med den skillnaden att det inte är någon central instans som gör urvalet, utan butiksinnehavare och kunder", säger Helene Brembeck, professor i etnologi, enligt ett pressmeddelande.

Forskarna konstaterar också att butikerna medvetet jobbar med nostalgi för att skapa en atmosfär som påminner om svunna tider. Tanken är att gamla saker ska ges ett nytt, coolt värde.

Den yttre miljön kan bidra till stämningen. Butikerna vill gärna ligga vid gågator med gatsten och låga hus, där butiker blandas med hantverkare.