Sofia Hoas är projektledare för "DNA-projektet svenskbyborna". Syftet är att ta reda på var i Sverige svenskbyborna ursprungligen kom ifrån och vilken väg de tog sig till Gammelsvenskby i nuvarande Ukraina, om det var direkt över havet, via Finland eller någon annan väg. Tanken är att projektet även ska resultera i en artikel i en vetenskaplig tidskrift.

För att lösa denna historiska gåta har salivprov samlats in från 25 personer från Gotland och Gammelsvensby, som har svenska föräldrar födda i Gammalsvenskby.

– Det är historiskt intressant och Dagösvenskarna är speciella eftersom de bodde så isolerat i 150 år. Forskarna har kommit långt, men de har inte den sista pusselbiten och det är det vi hoppas kunna bidra med, säger Sofia Hoas.

Artikelbild

| Andreas Annas på bygatan i Gammalsvenskby.

Svenskbyborna bodde på Dagö i Estland och förflyttades 1781 till södra Ukraina där de grundade Gammalsvenskby. Cirka 1 000 personer tvingades lämna Dagö, men bara hälften var i livet när de kom fram nästan nio månader senare, 1 maj 1782.

Enligt historikerna kom svenskbyborna till Dagö under den svenska koloniseringen på 1200-1300-talet, från Finland och Baltikum. Varifrån i Sverige de ursprungligen kom har historikerna diskuterat det senaste seklet.

Sju av de personer som lämnat DNA-prov bor i Gammalsvenskby, resten på Gotland.

– De flesta är födda på 1920- och 1930-talen. Ju äldre de är desto kortare är släktbanden till 1782.

Artikelbild

| Gustav Knutas lämnar salivprov. Therese Annas-Ljung och Lillja Malmas från Föreningens svenskbyborna.

Vad betyder det här för dig personligen?

– Det är otroligt spännande! Historia är alltid viktigt och med DNA-proven kan jag få reda på min egen historia, var mina förfäder kommer ifrån. Vi kan få reda på om de var jägarfolk eller bönder, om de följde med inlandsisen eller kom hit senare. Men mest intressant är tiden från medeltiden och framåt, hur de förflyttade sig kring Östersjön, säger Sofia Hoas.

Artikelbild

| Gammalsvenskby i södra Ukraina.

Projektet beräknas avslutas under slutet av 2017.