Carina Schüberg (V) sällar sig till kören som är emot att sälja delar av Gotlandshems bestånd och använder som många andra i vänstern grumliga känsloargument: ”…försöker sälja människors hem.”

Nej Carina Schüberg. Det är inte människors ”hem” Gotlandshem ska sälja – det som ska säljas är de byggnader i vilka dessa hem är belägna. Ingen tvingas flytta på grund av denna försäljning. Hyresgästerna har sin trygghet och sina hem kvar.

Gotlandshem har rätt i att det är viktigt för företagets ekonomi att sälja. Företaget är trots sin dominerande ställning och sin storlek – kring 5 400 lägenheter – inte speciellt lönsamt. Vinsten, som ska återinvesteras i underhåll och nybyggnation är blott 7,1 miljoner kronor eller i grova tal 1 300 kronor per lägenhet. Det är inte mycket.

Gotlandshem har till uppdrag att vara affärsmässiga – att driva verksamheten med ett överskott. Detta är en skyldighet gentemot Region Gotland som äger bolaget och mot den övriga marknaden. Det innebär att ”låga hyresnivåer” inte är företagets mål, verksamheten måste generera ett överskott som kan reinvesteras.

Genom att sälja en del av sitt bestånd uppfyller Gotlandshem en del av sitt uppdrag som är – bygga, förvalta men även att sälja. Ett skäl att sälja är att anpassa beståndet. Ett annat är att få loss pengar till underhåll och nybyggnad – något som inte finns idag.

Alla hus måste också tas om hand, underhållas och renoveras. Detta går inte med de små marginaler som finns i företaget i dag.

Husen behöver renoveras och underhållas och det skulle ske oavsett vem som äger. Om Gotlandshem ägt dem hade renovering förr eller senare varit av nöden och då hade vi istället hört röster höjas mot ”lyxrenoveringar”. Sanningen är att det inte finns ett ”skydd” mot hyreshöjningar ens om husen blir kvar i kommunal ägo. Alla byggnadsdelar har en livslängd som är begränsad…

Vidare har Pia Malmros (V) bevarat mitt svar till henne om hyressättning. Detta med att kalla min beskrivning av bruksvärdesystemet för ”hårklyverier”. Nej Pia Malmros. Det handlar om lagstiftning, och ”bruksvärdet” har inte används för hyressättning utan vid tvist. Tyvärr används begreppet förvirrande.