Sedan åtta år tillbaka huserar föreningen i lokaler på Klosterbrunnsgatan i Visby. Men utställaren och föreningsaktiva Helena Andreeff har varit aktiv på ön betydligt längre.

– Jag flyttade hit 1980 och har drivit frågor om konst sedan dess. Vi har många medlemmar, ön är ju genomsyrad av konst, säger hon.

Utställande konstnärer är alla med i den ideella föreningen och bofasta på ön.

Artikelbild

Verk. Anette Blomberg deltar med två målningar.

– Vi jobbar för varandra här. Målsättningen är att vi ska ha ett bra forum för gotländska konstnärer, vi har även inslag av poesi, musik och annat. Vi ställer företrädesvis ut alster av gotländska konstnärer, men vi tar även in konstnärer utifrån då föreningen får ekonomiskt stöd från Konstrådet för detta, säger Helena Andreeff.

Den aktuella utställningen har inte något särskilt tema och bakom det finns en tanke om det fria skapandet.

– Vi försöker som fria konstnärer att inte ha teman, vi arbetar och var och en kommer in med de verk som man känner för, säger Helena Andreeff.

I ett samtal som övergår till tanken om konstens roll i samhället, utvecklar Helena Andreeff sin grundsyn.

Artikelbild

| Färgstarkt. Av Charlotte Smitterberg.

– Konsten behövs, då en av dess funktioner är att kritiskt påvisa fenomen i samhället. Men vi vill också vinna mark för glädje och för skaparlust, säger hon.

I vårt informationssamhälle poängterar hon vikten av eftertanke, där människor inte bara sitter bakom skärmar utan finner varandra i en gemensam konsensus.

Artikelbild

| Collage. Angela Brignone Duckert ställer ut.

– Vi människor förlorar en konsensus kring vad ett samhälle är och kan vara, om vi enbart gör snabba val bakom skärmarna. Utan utmaningar stagnerar ett samhälle, även när vi har det bra kan vi bredda vår upplevelse och vårt skapande.