I Sverige finns cirka 2 700 badplatser registrerade hos kommunerna. 444 av dessa klassas som EU-bad, det vill säga större badplatser med cirka 200 badande per dag. Av Gotlands 26 badplatser, som Region Gotland rapporterar in provresultat från, räknas 12 som EU-bad. Av dessa har samtliga fått "utmärkt" i betyg.

Se kartan: Provresultaten från öns badplatser

För att en strand ska räknas som EU-strand krävs det att regelbunden kontroll och provtagning utförs och att tydliga skyltar sätts upp som visar vilken klassificering badvattnet har. När man testar vattnets kvalitet utgår man från betygen "utmärkt", "bra", "tillfredsställande" eller "dålig", beroende på hur mycket bakterier som finns i vattnet.

– Bakterierna indikerar att vattnet kan ha förorenats av till exempel avlopp. Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i förhöjda halter i badvattnet, säger Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Här är Gotland.nets fina badguide till alla stränder!

90 procent av Sveriges 444 EU-bad har god vattenkvalitet. Endast 1,1 procent har klassats som dåliga inför årets badsäsong.