Gotland är ett starkt varumärke som har ett gott rykte i landet. Försäljning av lokala varor på fastlandet fortsätter att öka i takt med att intresset för småskaligt och lokalproducerat stiger. Enligt Bosse Bjällstrand, marknadssamordnare på Gute marknadsmedia, är intresset i Stockholm stort.

– De flesta stockholmarna har Gotland som sitt andra hem, man märker att många känner till råvarorna. På ön har vi även värnat om den ekologiska odlingen, vilket är viktigt för konsumenterna.

För att kunna sälja sina varor till större livsmedels-kedjor som Ica och Coop är det viktigt att företagen har kapacitet att ta fram större partier.

– Problemet som finns hos producenterna är att man måste ha volymerna för att kunna möta efterfrågan. Kravet från butikerna är att produkterna ska finnas tillgängliga att beställa direkt, säger Bosse Bjällstand.

Håkan Jakobsson, ägare av Eskelunds bageri, har under våren börjat leverera sitt bröd till Ica-butiker i hela Sverige. 35-37 procent av produktionen på bageriet skickas till fastlandet, en ökning med ungefär 10 procent från föregående år. Men livsmedelsbranschen är tuff med blygsamma marginaler, det är viktigt att kunna komma upp i en viss volym i produktionen för att uppnå rätt priser på råvarorna.

– Vi är tvungna att utvecklas mer för att kunna ha kvar bageriet i framtiden. Vi behöver en större volym för att öka vår omsättning de närmaste åren, också för att ha kraft att utveckla våra produkter och för att få en rimlig lönsamhet, berättar Håkan Jakobsson.

Eskelunds har under våren ökat försäljningen både på hemmaplan och på fastlandet, en positiv utveckling kan tyckas, men enligt Håkan kan mer göras.

– I dagsläget är det bara livsmedelsföretagen som märker sina produkter med varumärket Gotland. Jag skulle vara väldigt glad om även Region Gotland och andra företag använder varumärket, då lyfter vi varandra.

När intresset för närproducerad mat ökar blir marknaden för de gotländska produkterna på fastlandet än viktigare för företagarna på ön. Trots detta ser man ändå en ökad försäljning även lokalt.

– Just nu ökar vi på fastlandet men även på Gotland faktiskt, man har länge sagt att betydelsen av småskaligt och närheten till produkterna varit på uppsving, men det är först nu vi verkligen märker av det, säger Håkan Jakobsson.