Två ombyggda övergångsställen på Stenkumlaväg är de senaste bland Region Gotlands trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Hur ser det ut för 2017, har ni några ombyggnationer planerade?

– Det stora som kommer är den nya cirkulationsplatsen vid Norra Hansegatan/Broväg, säger Region Gotlands trafikingenjör Lennart Klintbom.

Artikelbild

| Samarbete. Företagaren Kenneth Carlzon, som äger den gamla fabriksbyggnaden vid Norra Hansegatan betalar hälften av kostnaderna för den nya rondellen.

Enligt Klintbom har arbetet startat den här veckan och rondellen väntas vara klar till sommaren.

Cirkulationsplatsen byggs i samarbete med företagaren Kenneth Carlzon, som äger den gamla fabriksbyggnaden där Flextronics tidigare låg.

LÄS ÄVEN: Carlzon bygger sin rondell själv

Kostnaden för rondellen beräknas till cirka åtta-nio miljoner kronor, varav Kenneth Carlzon bekostar hälften.

Några andra projekt för Visbys gator är inte spikade för 2017.

– Det finns projekt vi vill göra, men de är beroende av om vi får några statliga medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vi vill gärna fortsätta att säkra skolvägar för att se till att alla barn kan ta sig säkert till och från skolan. Det är ganska råddigt kring många skolor på morgnar och eftermiddagar när barn lämnas och hämtas, säger Lennart Klintbom.