Det är en angelägen utställning som slår upp portarna på söndag. Eller som producenten Henrik Ramberg väljer att kalla det:

– En livsviktig utställning, för våldet mot kvinnor finns överallt. Hemma och på krogen, på Östermalm, i Pakistan, i Stånga, i någon förort.

Det är en medveten strategi för Gotlands museum att arbeta mer med samtida frågeställningar och problematik. Till buds står en lokal med plats för tillfälliga utställningar.

Artikelbild

| Henrik Ramberg är producent för utställningen som just nu förbereds på Gotlands museum.

– Det ska finnas plats för medeltiden även i fortsättningen, men tanken är att ge utrymme även åt journalistiska och dokumentära utställningar, säger Henrik Ramberg.

Bakgrunden är ett journalistisktprojekt om våld mot kvinnor, genomfört av journalisten Kerstin Weigl, författaren Karin Alfredsson och fotografen Linda Forsell. Cause of death: Woman. Dödsorsak: Kvinna.

Idén kommer från världshälsoorganisationens (WHO) uppgifter om att var tredje kvinna i världen under sin livstid kommer att uppleva våld, fysiskt eller psykiskt, av ingen annan anledning än att de är just kvinnor.

Under arbetet besöktes tio länder där kvinnor intervjuades och livsöden skildrades; Ryssland, Pakistan, Kongo, Sydafrika, Egypten, Spanien, Brasilien, Sverige, USA och Mexiko.

Artikelbild

Det är dess berättelser utställningen, som står öppen fram till den 11 februari, bygger på.

– Tesen är att våldet i grunden beror på könsmaktsordningen. Så långt tillbaka som det finns skriftliga källor görs åtskillnad på män och kvinnor, till männens fördel, säger Henrik Ramberg

Genom samarbete med polisen, Region Gotland, Länsstyrelsen och kvinnojouren Amanda fick Gotlands museum 170 000 kronor från Brottsoffenmyndigheten för kringaktiviteter.

Därför kommer en serie föreläsningar på samma tema att löpa parallellt med utställningen.

– Visionen är även att nå ut i skolorna, utställningen ligger ju i linje med regionens arbete för jämställdhet. Jag bearbetar rektorerna och hoppas på någon typ av pedagogisk workshop, säger Henrik Ramberg.

Utställningen har visats runt och i Sverige och världen, bland annat New York och Peking

Linda Forsell, som tagit de många starka bilderna, säger så här i utställningens pressmaterial:

– Genom att ställa sig upp och berätta om sina problem så ger de oss gåvan kunskap, samtidigt som de lyfter bort sin och andras skam.