Nu bereds dock ett förslag hos Naturvårdsverket om att undanta 2000 hektar till Natura 2000.

Dåvarande miljöminister Åsa Romson (mp) utlyste femton nya Natura 2000-områden 2015. Regeringen bedömde då att inga fler Natura 2000-områden skulle behövdes på norra Gotland, för att möta kraven i EU:s art- och habitatdirektiv. Nu förbereds dock ett förslag hos Naturvårdsverket om att utlysa omkring 2000 hektar på norra Gotland, flera av dem vid File Hajdar. Jesper Skalberg Karlsson är kritisk:

– Med nya Natura 2000-områden på File Hajdar bryter regeringen både sitt eget löfte och skapar stor osäkerhet för en viktig arbetsgivare på Gotland.

Därför har han nu skrivit en interpellation till näringsminister Mikael Damberg (s).

– Vi ser hur regeringen går fram med breda skattehöjningar på jobb och en flygskatt som slår särskilt hårt mot Gotland. Ska de dessutom hota hundratals jobb i stenindustrin tycker jag att gotlänningarna förtjänar en förklaring av ministern, säger Jesper Skalberg Karlsson.

Interpellationen besvaras i riksdagens kammare den 28 mars.