Samtliga öns skolor och förskolor har fått sig tillsänd information om vad som gäller inför Aurora.

– Förvaltningschefen har skickat ut information. Alla rektorer och chefer har fått denna och även uppgifter om vem de tar kontakt med om det behövs när övningen är igång, säger regionrådet Brittis Benzler (V).

– Sen är det lite olika hur skolorna hanterar det, beroende var på ön de ligger och hur de påverkas. Garda berörs kanske inte alls medan Västerhejde finns i närområdet. Det är upp till respektive rektor/chef att besluta.

Artikelbild

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen framhåller att det med tanke på att man i verksamheten nu har barn, elever och vuxna som kommer från områden med krig och andra typer av oroligheter är det viktigt att det informeras om Aurora i verksamheten.

Även socialförvaltningen har gått ut med upplysningar, där gäller det Haima-boendena där flyktingungdomar bor.

Den information som använtst kommer från regionens säkerhetsansvariga och är framtagen tillsammans med Försvarsmakten. Den har gått till skolan och socialförvaltningen.

– Främst handlar det om var det övas mest och under vilka dagar. Det är upp till varje förvaltning att följa upp vilka delar de vill gå ut med till sin verksamhet, säger Christer Stoltz, beredskaps- och säkerhetschef i regionen.

Artikelbild

| Övning. Storövningen Aurora omfattar totalt cirka 19 000 man.

Han framhåller att man redan tidigare haft övningar då men informerat om liknande moment som flygplans- och helikopteraktivitet.

– Skolan får informationen och sedan får de berätta för eleverna i sin tur. Sådana övningar har vi också haft tidigare efter den stora flyktingströmmen. Det är jätteviktigt att de vet om det.

– Vi är med i denna försvarsmaktsövning genom delarna hantera, observera och agera. Vi hanterar marktillstånd, miljö och vatten, räddningstjänst, sjukvård. Vi observerar genom att vara med på några moment och titta på fältsjukhuset som ska byggas upp på Visborg. Och vi agerar stridens konsekvenser där vi gör en vanlig skadeplatsövning där även Försvarsmakten är med, berättar Christer Stoltz.