Det var under inspektioner i somras som Region Gotlands tjänstemän upptäckte brister på de tre ställena. På krogen saknades vid tillfället en representant för tillståndshavaren i form av ägare eller serveringsansvarig. Krogen saknade också tillräckligt med alkoholfria dryckesalternativ vilket man enligt lag måste ha.

De båda hotellen som får anmärkningar saknade även de tillräckligt många alkoholfria dryckesalternativ. Det var inte heller tydligt för gästerna att det serverades annan mat än frukost på hotellen. Enligt alkohollagen måste den som säljer alkohol kunna erbjuda mat.

De tre företagen får nu varsin erinran från regionstyrelsen och måste rätta till bristerna.