När GT besöker utgrävningsplatsen är Gotlands arkeologiska fältskola inne på den tredje veckan på sommarkursen och en hel del intressanta fynd har grävts fram. Arabiska mynt från 800-talet, pärlor från vikingatiden, engelska och tyska mynt, ben samt pilspetsar är några av dem.

De är sammanlagt 19 arkeologifantaster på årets kurs, flera har varit med varje sommar i omkring tjugo år och för några är det första gången de deltar under en utgrävning på Gotland.

Dan Carlsson som är projektledare för kursen valde Lajkarhed som årets utgrävningsplats eftersom miljön består av flera intressanta fornlämningar som upptäcks tidigare. Bland annat husgrunder från järnåldern, gravfält och stensättningar. Han har ansvarat för sommarkurserna sedan 1998 och berättar engagerat om den arkeologiska utgrävningen.

Artikelbild

| Dan Carlsson berättar om ett av fynden som gjorts under dagen på Lajkarhed.

– Vi har tidigare gjort fynd från vikingatiden och medeltiden på områdets östra sida där gården Hägvide ligger och det tyder på att det funnits en kontinuerlig bosättning där sedan dess. Målet med utgrävningen är att få grepp om historien kring den gotländska gården och vad för typ av verksamhet som tidigare har pågått på Lajkarhed. Vi har hittat mycket bränd lera och restprodukter från metallhantverk vilket tyder på att de troligen har funnits en verkstad eller en smedja här tidigare, säger Dan Carlsson.

Katarina Nordqvist, står och sållar jorden hon precis grävt upp ur sitt sökschakt. Hon är en av veteranerna som varit med på utgrävningarna runt om Gotland varje sommar sedan 1992.

– Än har jag inte hittat något men jag lever på hoppet. Det är lika spännande varje gång man tar upp hinken med jord och ska sålla. Det jag helst skulle vilja hitta är något fint från vikingatiden, kanske ett spänne eller något liknande. Det vi kan konstatera efter de här första veckorna är att det har varit folk i rörelse här i flera hundra år, säger Katarina Nordqvist.

Någon som har grävt fram fler fynd är Ankin Güvencel, som precis hittat en pilspets som troligen ska vara från vikingatiden på ett område närmare gården.

Artikelbild

| En guldfoliepärla från vikingatiden.

– Det här är första gången jag är med och det är jätteroligt, särskilt när man gör fynd. Jag har redan hittat lera och flera järnpilar. Det som hade vart intressant är ifall man skulle hitta en husgrund, säger Ankin Güvencel.