Skimning
Skimning, också kallat kortkapning, är en form av kontokortsbedrägeri där den information som finns lagrad på kortets magnetremsa avläses och kopieras. Detta kan ske på flera sätt. Antingen kan kortet föras genom en speciell avläsare, eller också manipuleras till exempel uttagsautomater och betalterminaler att uföra kopieringen. Den sistnämnda manipulationen går till så att en elektronisk apparat monteras på maskinen som sedan sparar ned informationen från kortet och i vissa fall även PIN-koden. Informationen förs sedan över till ett annat kort och efter det är det bara för bedragaren att ta ut pengar eller betala med det falska kortet.

Kopiering av kortnummer och mailbedrägeri
Ett annat tillvägagångssätt för bedragare är att skriva upp eller fotografera kortnumret och cvv-koden när du lämnar ifrån dig kortet vid betalning, till exempel på en restaurang. Med den informationen kan bedragaren till exempel köpa varor och tjänster på internet.
Det är också vanligt att bedrägerier sker vi mail. Bedragaren utger sig då för att vara din bank eller dylikt och frågar efter uppgifter om ditt konto- eller betalkort.

Så skyddar du dig
Det finns vissa sätt att minska risken för att få sitt kort kapat.
* Handla i första hand på ställen där kortets guldfärgade chip används vid betalningen. Chipet är nämligen mycket säkrare än magnetremsan.
* Skydda din kod när du tar ut pengar i bankomater och betalar i butiker.
* Det är svårt att se om en uttagsautomat är manipulerad, men om den ser annorlunda ut på något sätt eller verkar ha lösa delar så bör du undvika att använda den.
* Lämna inte ifrån dig ditt kort, utan se till att alltid ha uppsikt över det.
* Notera din cvv-kod och skrapa sedan bort den från kortet.
* Begränsa mängden pengar som du har på kontot kopplat till betalkortet.
* Kontrollera ständigt kontoutdrag efter mystiska betalningar och uttag.
* Du kan även spärra kortet för betalning och uttag i utlandet.