Snart ett helt livlöst innanhav

1 juni 2016 09:42

Att Östersjöns hälsotillstånd är långt ifrån på topp är välkänt och frågan har debatterats och verifierats under lång tid.

Just nu uppgår de helt döda och syrefria bottnarna till 15 procent och de mest pessimistiska rapporterna säger att det inte räcker med att stoppa utsläppen för att förbättra situationen. Ett totalstopp av exempelvis fosfor från länderna runt Östersjön skulle ändå innebära att problemet skulle kvarstå under många år framöver.

Tyvärr har politikerna reagerat alldeles för sent på åratal av varningssignaler.

Men det bedrivs trots allt en mängd projekt och kampanjer både internationellt och lokalt för att bidra till en läkning. Inom jordbruket är fokus att minska kväveläckagen och på Gotland pågår inventering av alla enskilda avloppsanläggningar där icke fungerande avlopp ringas in.

Det är bra, men sedan måste Region Gotland också uppgradera de gamla reningsverken som i dag inte håller måttet kapacitetsmässigt. Det är förstås inte så charmiga investeringar i budgetplaneringen, men hur charmigt är ett förorenat hav runt turistön Gotland?

Östersjöns miljö handlar naturligtvis inte bara om Gotlands åtgärder och öns utsläpp är marginella i detta innanhav, men det friskriver oss inte från ansvar. Många bäckar små…

I den ryska enklaven Kaliningrad saknas fungerande reningsverk och därför pumpas allt avloppsvatten från en miljon människor orenat rakt ut i Östersjön!

Låter helt ofattbart år 2016, men så är det och bara fosforutsläppen på 300 ton är lika stora som från hela Sverige.

Ett nytt reningsverk är under byggnad med hjälp av bland annat svenska Sida. Men det går trögt, bygget har pågått sedan 2010 och med ständiga förseningar och problem ser det ut som invigningsfesten lär dröja.

Sedan har vi det klassiska problemet med fartygstrafikens påverkan i form av avgaser och tömning av toalettavfall. För precis lika ofattbart som det är med orenat utsläpp från Kaliningrad är det med dagens toalettutsläpp från handels-, färje- och kryssningsfartyg.

Regelverket kring sjöfartens utsläpp styr av FN:s sjöfartsorganisation IMO och beslut finns nu om stopp för tömning av toalettavfall från nya fartyg från 2019 och befintliga 2021. För fritidsbåtar gäller redan förbud. Sila mygg och svälja kameler?

Nåja, ett försvar är att IMO-beslutet är internationellt, medan det för fritidsbåtarna fattats av Sverige själv.

Stora ekonomiska intressen står på spel, men nog är det konstigt att inte alla kryssningsrederier redan nu på frivillig väg vill bidra till en bättre hälsa för Östersjön som man använder som turistdestination.

Årets badsäsong närmar sig och med den prognoserna för algblomningen. En bra tidpunkt att väcka opinion på, för många får en aha-upplevelse vid badstrandens algtäckta vatten. Tyvärr glöms frågorna lätt bort när det blir höst igen. Men utsläppen tar inte paus, utan rullar på i oförminskad styrka.

Östersjöns ohälsa måste få ännu större utrymme på den politiska agendan både i Sverige och internationellt. Och det brådskar, för patientens liv håller på att rinna ut!

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa