Fler brunnar ska undersökas

Efter att det uppdagats att privata dricksvattenbrunnar i Visby flygplats närområde förorenats av så kallade PFAS-ämnen ska Swedavia nu undersöka ännu fler brunnar.

27 oktober 2016 14:13

Swedavia måste enligt sitt flygtrafiktillstånd regelbundet undersöka vattenkvaliteten inom flygplatsområdet. Den senaste undersökningen visade på förhöjda nivåer av högflourerade ämnen, så kallade PFAS, som bland annat finns i impregnerade textilier, rengöringsmedel och brandsläckningsskum.

– Proverna visade på förhöjda nivåer av PFAS och vi beslutade därför att göra en utökad provtagning i vattenbrunnarna närmast utanför flygplatsområdet. Just nu analyseras provresultaten, sade Gunnar Jonasson i en tidigare artikel på Helagotland.se.

LÄS MER: Brunnar kring flygplatsen kan vara förorenade

Nu har Swedavia haft ett första möte med länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över själva flygplatsen.

– Vi har ingen detaljbild klar ännu men i nuläget kräver vi inga akuta direktåtgärder, säger Ulf Lavergren på länsstyrelsen.

Länsstyrelsens första bedömning är dock att man måste göra något åt problemet och samtidigt hitta lösningar med ersättningsvatten om de boende önskar det.

Ett 40-tal privata brunnar har hittills undersökts och i en del av brunnarna har man hittat förhöjda halter av PFAS.

– Vi har varit i kontakt med de fastighetsägare där vi har gjort vattenprover och erbjudit ersättningsvatten, säger flygplatschefen Gunnar Jonasson.

Ingen av de boende har tackat ja till det erbjudandet.

Vissa prover kommer att tas om för att säkerställa resultatet.

– Vi kommer också att utöka med fler brunnar norrut, säger Gunnar Jonasson.

Flygplatschefen berättar att föroreningarna troligtvis kommer från brandsläckningsskum.

– Släckningsskum med PFAS användes från 1980-talet och fram till 2003 i Visby. Swedavia förbjöd användningen helt 2008 och 2011 förbjöds det enligt lag, så Swedavia var tidigt ute, säger han.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Sofia Hakeberg