Då kan Renokiosken komma att säljas

Region Gotland bör inte sälja Renokiosken under de kommande fem åren. Men själva saneringen beskrivs som väldigt lyckad.

11 juni 2017 07:20

Region Gotland inledde 2014 arbetet med att sanera fastigheterna Visby Senapen 25 och 27, den så kallade Renokiosken. Arbetet avslutades under januari 2016 och det var en omfattande sanering av kemtvättmedlet PCE som följdes av flera andra orter runt om i Sverige. Sedan januari 2016 har regionen utfört åtskilliga kontroller för att kunna redovisa och få saneringen godkänd.

Saneringen var den första av sitt slag som genomfördes i landet och många hoppades att metoden skulle kunna användas på fler platser. Regionen beskriver själva sitt arbete enligt följande sätt:

"Uppvärmning har skett med elektroder och föroreningar har förångats. Ångorna har med hjälp av ett vakuumsystem sugits upp och koncentrerats på aktivt kol", skriver Region Gotland i sin bedömning att saneringen "gett ett fullgott resultat".

Anders Nyberg, miljöingenjör vid Region Gotland, är den som lett projektet med saneringen.

– Det har varit många intresserade som haft samma problematik som vi. Jag är med i ett nätverk för olika saneringsprojekt där vi föreläst om saneringen. Nu har en liknande sanering satts igång i Uppsala, det är helt klart en användbar metod, säger Anders Nyberg.

Den 22 maj avslutade Region Gotland ärendet. Nu kommer regionen i stället att göra uppföljande kontroller för att kontrollera halterna av PCE i inomhusluften och i grundvattnet.

– Saneringen är klar och projektet håller vi nu på att avsluta. Jag ska få till ett möte med entreprenörer, konsulter och myndigheter. Vi kommer fortsatt att göra kontroller för att vara helt säkra på att saneringen har lyckats, säger Anders Nyberg.

I beslutet från 22 maj skriver regionen att fastigheten inte bör säljas inom de kommande fem åren.

– Regionen kan sälja under den här perioden om de vill, det står endast att man inte bör sälja fastigheten. Men det kan eventuellt bli så att man hyr ut fastigheten under den här femårsperioden, säger Anders Nyberg.

I samband med att saneringen skulle inledas köpte Region Gotland fastigheten av den tidigare ägaren. De kunde köpa fastigheten genom att regionen erhöll ett bidrag av länsstyrelsen. De pengar som regionen får in via in försäljning ska länsstyrelsen ha tillbaka.

– Erhållet bidrag för förvärv av fastigheten Senapen 25 ska återbetalas till Länsstyrelsen, beloppet ska vara relaterat till då radande marknadsvärde, bedömt av oberoende värderingsman, inklusive eventuell försäljningsvinst, säger Anders Nyberg.

Så jobbar vi med nyheter