Tre företag vill bygga i Hemse och Klintehamn

Flera byggföretag är intresserade av regionens dubbla markanvisning. I dag tar regionstyrelsen ett beslut som inom tre år kan ge upp emot 70 lägenheter i Hemse och Klintehamn.

26 april 2018 05:00

Intresset av att bygga i Visby är stort bland entreprenörer, men få dem att satsa på landsbygden har varit svårare. I november gick därför Region Gotland ut med ett erbjudande om en attraktiv fastighet i Visby, som byggföretagen kunde få tillgång till under förutsättning att de även bygger i Klintehamn och Hemse.

Fem byggföretag visade intresse och av dem har tre deltagit i den markanvisningstävling som avgör tilldelningen.

– Samtliga bidrag uppfyller de krav vi ställt, berättar Åsa Linder som är strateg vid Region Gotland.

Det som avgör markanvisningstävlingen är dels hur mycket byggföretagen är villiga att betala för fastigheten Kopparslagaren 1 i Visby, där 50-60 lägenheter kan byggas, men även hur stor andel hyresrätter företagen tänker bygga på alla tre fastigheterna.

– Ju fler hyresrätter, desto högre värderas anbuden, säger Åsa Linder.

För Hemse Talgoxen 3, där 8-10 lägenheter kan byggas, är priset satt till 450 000 kronor. För Klinte Odvalds 1:35, där planen medger 20-60 lägenheter, är priset en miljon kronor.

Region Gotland har övervägt hur man ska säkerställa att fastigheterna i Hemse och Klintehamn blir bebyggda. Först var kravet att bygglov för lägenheterna i Visby inte skulle beviljas förrän bottenplattorna till husen i Hemse och Klintehamn var gjutna. Men så kan regionen inte göra.

– Byggnadsnämnden kan inte neka bygglov på den grunden, säger Åsa Linder.

Villkoret för att säkra byggstart i Klintehamn och Hemse är nu ändrat.

– Det vinnande byggföretaget får köpeavtal för Kopparslagaren 1 först när projekten i Klintehamn och Hemse är igång, säger Åsa Linder.

Om byggrätterna utnyttjas fullt ut kan den vinnande entreprenören bygga 130 lägenheter. Tidsramen är snävt satt. Alla tre projekten ska vara klara senast den 31 december 2021.

– Vi har inte fått några synpunkter om att tiden är för knapp. Alla tre områdena har färdiga detaljplaner och infrastrukturen är utbyggd, säger Åsa Linder som tror att det ska gå snabbt att komma igång:

– Det avgörande är byggloven, men det här är prioriterade ärenden.

Att så många byggföretag visat intresse för dubbel markanvisning föranleder Region Gotland att fundera på nästa erbjudande.

– Det är politiken som beslutar hur vi ska göra. Personligen tycker jag att det är bra att vänta och se att alla avtal i den här omgången kan tecknas utan problem, säger Åsa Linder.

Nästa omgång kan eventuellt komma att omfatta en fastighet på A 7-området. Kvarteret Furiren vid Follingboväg, med plats för radhuslägenheter, skulle kunna kopplas ihop med någon fastighet på landsbygden.

– Utanför Visby finns en hel del detaljplanelagda områden. Det finns mark till exempel i Roma och Klintehamn, säger Åsa Linder.

Fastigheterna

De tre fastigheter som ingår i markanvisningen är:

Visby Kopparslagaren 1: Fastighet på 20 716 kvadratmeter. Detaljplan från 1992 som medger hus i två våningar. Totalt cirka 50- 60 lägenheter.

Hemse Talgoxen 3: Fastighet på 1 240 kvadratmeter. Detaljplan från 2000 medger byggen i två plan, totalt 900 kvadratmeter bruttoarea.

Klinte Odvalds 1:35. Detaljplan från 1982. Fastighet på drygt 8 000 kvadratmeter med plats för 20-70 lägenheter.

Fakta: Region Gotland

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa