Mörbultad och bränd tog Robin sig över engelska kanalen

Robin Cederqvist lyckades med bedriften tack vare intensiv support från sin bror och viljekrafter som han själv var omedveten om på förhand.