Nya arbeten väntar på Gotlands mest giftiga plats

Nya arbeten väntar nu vid några av Gotlands mest förorenade platser. "Det här ett långvarigt sorgebarn", säger Ulf Lavergren, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

1 november 2018 15:41

Länsstyrelsen lämnade 31 oktober in en ansökan till Naturvårdsverket om bidrag på totalt 1,37 miljoner kronor för att genomföra undersökningar och utredningar av fyra förorenade platser på Gotland. Samtliga platser ska undersökas under 2019-2020. Platserna som ska kontrolleras är Södervägs brädgård i Vall, Romatvätten, Sanda valskvarn och Visby kemiska tvätt som låg på Mellangatan i Visby, enligt Ulf Lavergren.

Södervägs brädgård har under många år varit känt som den giftigaste platsen på Gotland. Så är ännu fallet, menar länsstyrelsen.

– Man vill fortsätta med undersökningarna för att se hur problemen på platsen kan åtgärdas. Det är ett långvarigt sorgebarn och en väldigt stor förorening. Det har spridit sig långt ner i marken, ända ner i berggrunden och man vet inte riktigt hur det ska kunna åtgärdas, säger Ulf Lavergren.

Länsstyrelsen har koll på de föroreningar som finns på Södervägs brädgård, Romatvätten och Sanda valskvarn.

– På tre av fastigheterna har det tidigare bedrivits verksamheter som vi vet påverkat miljön även på lång sikt. Vid Romatvätten har man uppmätt klorerade alifater, ämnen som använts som lösningsmedel i kemtvättar. Vid Södervägs brädgård är marken kraftigt förorenad av kreosot, och vid Sanda valskvarn har höga halter av kvicksilver konstaterats, säger Ulf Lavergren.

De vet dock inte hur omfattande föroreningarna är vid Visby kemiska tvätt som låg på Mellangatan i Visby.

– Det gjordes någon form av luftprovtagning för 8-10 år sedan. Då finns det någon typ av indikation på att det ska finnas föroreningar på platsen. Nu vill vi göra en undersökning och se hur det ser ut på platsen, säger Ulf Lavergren.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa