Bygglov ska utfärdas från logementet

Bygglovsenheten vid Region Gotland ser ut att flytta in den tidigare kasernen Havde. En och annan tjänsteman som gjort lumpen vid P18 kan känna igen sig.

20 februari 2019 15:05

Fastighetsbolaget Stenvalvet AB äger fastigheten som inrymmer Previa och Gotlands media. Vad som ska bli av bottenplanet har det spekulerats friskt om. Nu pekar allt på att bygglovsenheten är på väg att flytta in.

– Det stämmer att vi är trångbodda och tittar på möjligheten att flytta delar av Samhällsbyggnadsförvaltningen till Havde.

Inget är ännu bestämt men det är vårt huvudspår, säger Johan Åberg, samhällsbyggnadsdirektör.

Har ni sökt bygglov?

– Denna fråga hanteras av teknikförvaltningen som kommer att bli vår ”hyresvärd” och de har sökt bygglov, bland annat för ändrad användning.

Fastighetsbolaget har också sökt bygglov för att göra om logementen till ett 50-tal kontor. En eventuell inflyttning kan bli aktuell under hösten eller vintern 2019.

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn