Ger riksmedia en skev bild av landsbygden?

Under onsdagen sken solen och värmen nådde Almedalsveckan. Sken gjorde inte de fyra paneldeltagarna i Almedalen Just nu:s samtal om riksmedias bild av landsbygden.

4 juli 2018 17:07

Lokalmedia har dalande siffror när det kommer till försäljning och annonsintäkter. Ett viktigt stöd för lokalmedia är presstödet menar Mats Pettersson, redaktionschef på Helagotland.se. Det presstöd som finns idag löper fram till 2019.

– Det är ett problem att det inte finns ett nytt på bordet. Det är en bransch i förändring, eller egentligen en kris. Vi måste anpassa oss, säger Mats Pettersson.

En diskussion spred sig från USA efter deras val om en medial klyfta mellan stad och landsbygd. En högst aktuell debatt i och med det stundande valet här på hemmaplan. Däremot tycker inte alla att man ska jämföra dessa länder.

– Jag tycker man ska akta sig med att jämföra Sverige med USA. Det kanske egentligen inte finns en klyfta utan bara en påhittad bild. Men oavsett ska man arbeta för att det inte ska bli en klyfta, säger Björn Löfdahl, programdirektör på Sveriges radio.

Gällande Gotland är man från regionens håll förvånad över den bild som riksmedia sprider. Men också att man bär ansvar för att en bra bild sprids.

– Jag är förvånad att det ser ut som det gör utifrån det som händer på Gotland, säger Peter Lindvall, regiondirektör på Region Gotland.

Anna Lindberg, ansvarig utgivare på Östgöta Media och från Svensk lokalmedia, är självkritisk gällande fokus på riksmedia.

– Det primära målet måste vara fokus på att få förtroende för den lokala befolkningen. Vi glömmer att det är det som är målet, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
Philip Sandell