Kraftigt minskade vaccinleveranser till Gotland

Pfizer halverar sina leveranser av vaccin under juli, vilket påverkar vaccinationstakten på Gotland.

Gotland 18 juni 2021 08:36

Gotland kommer att få sammanlagt 7 020 doser från Pfizer under juli månad, att jämföra med den tidigare prognosen som pekade på närmare det dubbla. Av dessa 7 020 doser är drygt hälften reserverade till personer som redan är inbokade för dos två, meddelar Region Gotland. Samtidigt ökar antalet besökare som vill boka en fristående dos på Gotland.

– Det är bekymmersamt eftersom de minskade leveranserna under juli innebär att vi behöver dra ner på vaccinationstakten. Ska vi dessutom vaccinera personer som har fått sin första dos i en annan region, kommer bokningstakten för nya åldersgrupper att går ner ytterligare, säger vaccinsamordnare Christine Senter, i ett pressmeddelande.

Vaccinet fördelas till Sveriges regioner utifrån befolkningsmängd. Tidigare har Gotland fått större leveranser än vad befolkningsmängden motiverar. På så vis har Gotland kompenserats för den ökade tillströmning av besökare som vill vaccinera sig här. Ökningen av besökare under sommaren är dock betydligt större än den tilldelning av vaccin som Gotland hittills har fått.

– Vi har varit väldigt tydliga gentemot Folkhälsomyndigheten och förklarat att om vi ska fortsätta att vaccinera i samma takt som övriga regioner, behöver vi få en större andel av det vaccin som tilldelas Sverige. Vi har haft en hög täckningsgrad under hela våren. Andelen så kallade utomlänsvaccinationer, alltså vaccinationer vi gör av personer som är skrivna på fastlandet, ökar och det påverkar våra möjligheter att ge personer skrivna på Gotland en första dos vaccin och därmed bibehålla en hög täckningsgrad, säger Christine Senter.

Region Gotland fortsätter att ha dialog med Folkhälsomyndigheten för att betona vikten av att öka vaccintilldelningen till Gotland.

Så jobbar vi med nyheter
Profilbild Mona StaflinMona Staflin
Ämnen du kan följa
Coronavaccin
Gotland

Vecka 32 och 33 får ungdomarna vaccinera sig

Gotland

Västmanland hjälper Gotland med vaccindoser – "Kan erbjuda fler att ta en fristående dos"

Gotland

Gotland har uppnått ännu ett vaccinmål – två månader före utsatt tid

Gotland

Regionen uppmanar: Boka tid snarast om du vill vaccinera dig

Tofta

Åttaårige Lucas är självutnämnd vaccinationsanalytiker

Visa fler
Läs mer!
Visby

Vaccinsköterskan: "Jag har mött rätt många tårögda män"

Gotland

Vecka 32 och 33 får ungdomarna vaccinera sig

Gotland

Västmanland hjälper Gotland med vaccindoser – "Kan erbjuda fler att ta en fristående dos"

Gotland

Gotland har uppnått ännu ett vaccinmål – två månader före utsatt tid

Gotland

Regionen uppmanar: Boka tid snarast om du vill vaccinera dig

Visa fler