Omskriven vårdnadstvist avgjord i Högsta domstolen

Den omskrivna vårdnadstvisten där en pappa som tidigare dömts för misshandel av sina söner tilldömts ensam vårdnad är avgjord. Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd, och domen från hovrätten står därmed fast.

9 april 2019 14:31

I början av februari blev den gotländska vårdnadstvisten rikskänd då hovrätten tilldömde pappan ensam vårdnad. Detta trots att han 2014 dömdes för misshandel av sönerna.

LÄS MER: Bodström överklagar uppmärksammad dom

Mamman, som yrkade på att barnen inte skulle få något umgänge med pappan, förlorade vårdnaden helt.

Ärendet har blivit mycket omdiskuterat. Hovrätten menade i sin dom att alla intressen är underordnade barnens behov. Då sönerna inte fått träffa sin pappa på snart fem år menade hovrätten att mamman exkluderat pappan från barnens liv, vilket enligt dem väger tyngre än den tidigare misshandelsdomen. Att barnen uttryckt att de inte vill ha något umgänge med pappan valde rätten att bortse ifrån, med hänvisning till deras låga ålder. Båda barnen är under tolv år gamla.

Mammans advokat, tidigare justitieministern Thomas Bodström, överklagade domen till Högsta domstolen som nu alltså meddelat att man inte beviljar prövningstillstånd.

LÄS MER: Pappan: "Jag är inget monster"

"Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd", skriver man kortfattat.

Justitiesekreterare Johan Isaksson som har föredragit målet i HD, vill inte utveckla hur man har resonerat:

– Vi kommenterar aldrig våra beslut utöver det som står i beslutet, säger Johan Isaksson.

HD beviljar endast prövningstillstånd om ärendet anses vara av prejudicerande art, alltså om utslaget kommer att få framtida betydelse för hur lagen ska tillämpas.

Helagotland.se har sökt advokat Thomas Bodström för en kommentar.

Hans syn på vårdnadstvisten har varit att det saknas något liknande fall – och att det därför bör prövas i HD.

– Jag har inte sett något fall där man gått från inget umgänge alls till att få vårdnaden när det funnits våld inblandat. Det går stick i stäv med flera andra mål och HD måste slå fast vad som gäller, kommenterade Thomas Bodström till Helagotland.se i början av februari.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa