Enligt domen har mannen gjort sig skyldig till misshandel och olaga hot mot en jämnårig klasskamrat på gotländsk skola. Vidare har mannen också ofredat ytterligare en jämnårig klasskamrat.

Den unga mannen döms på tre av fem åtalspunkter för misshandel, olaga hot och ofredande. Det framgår ur domen att gärningarna har ägt rum vid flera tillfällen under våren 2018 och händelserna har direkt anknytning till skolan. Av domen framgår att personen vid flera tillfällen slagit eller hotat de målsägande och även hotat med en pistol, eller ett pistolliknande föremål.

Den dömda mannen ska betala skadestånd till en av de målsägande med 12 000 kronor samt genomföra ett ungdomsvårdsprogram.