Vad händer i majoriteten?

26 april 2019 18:58

Vad som hänt i veckan inom vår skolvärld. Två av våra landsbygds skolor har fått stryk på foten. Är det en avveckling av skolorna på landsbygden som är på gång?

Först så tar miljö och byggnadsnämnden beslut att inte förlänga bygglovet på paviljongen i Sanda, och vad hände då? Jo eleverna som nu finns i paviljongen får flytta till Klinteskolan. Klass 6 har allaredan flyttat till Klinteskolan och nu får troligen även klass 5 flytta. Följden, en mindre skola på landsbygden. Är nästa steg att barn- och utbildningsnämnden ska lägga ner Sanda skola?

I Stånga avvecklar barn- och utbildningsnämnden förskolan. Inte som vi ville när vi satt i majoritet, vi var för att utveckla skolorna. I Stånga har förskolan ett gott samarbete med fritids. Föräldrarna lämnar sina förskolebarn på fritids där de äter frukost, sedan kommer förskolepersonalen och hämtar barnen när det är dags att börja på förskola. Och när förskolepersonalen slutar för dagen och det finns barn som ännu inte föräldrarna har hunnit hämta så går personalen över med dem till fritids. Ett bra tänk av skolpersonalen, spar både pengar och tid för förskolepersonalen. Och toppenbra för föräldrar som har flera barn. Ett ställe att lämna och hämta på. Samt förskolebarnen lär känna de övriga eleverna och vuxna i skolan. Det är en trygghet för barnen/eleverna.

Jag var ledamot i barn- och utbildningsnämnden när vi öppnade förskolan Busfröet i Stånga, ett lyckat drag för både föräldrar, barn och elever samt skolan i sin helhet. Då var elevantalet svikande i skolan, efter det så har elevantalet bara ökat och ökat. Och elever från andra upptagningsområden söker sig till Stånga förskola och skola. Bara det tyder på att det är en bra förskola och skola.

Det finns även en kö till förskolan, men den nämns inte. Det är bara de tio barnen som nämns och det är de som finns där i dag och som måste flytta.

Ska nu föräldrarna köra sina barn till olika skolor, tänk på miljön samt föräldrarnas logistik.

Så jobbar vi med nyheter
Lena Eneqvist, S