Bonus pater familias

Hur mår den svenska familjen? Vad är förresten en familj? Här följer några spretiga betraktelser.

26 april 2019 08:00

Alla som har läst minsta lilla grundkurs i juridik har säkerligen hört talas om bonus pater familias – den gode familjefadern. När man i skadeståndssammanhang ska avgöra om någon varit vårdslös (klantig alltså) ska man jämföra med vad den gode familjefadern hade gjort i motsvarande situation. Vid en sådan jämförelse tycker man att vi lite till mans borde framstå som klantskallar. Men den gode familjefadern kanske inte är så helpräktig alla gånger. Påfallande ofta kommer våra domstolar fram till att det inte har förekommit någon vårdslöshet. Att dessutom ha just fadern i familjen till jämförelsesubjekt kanske inte är så lyckat. Det finns ju som bekant betydlig fler klantskallar bland oss män än bland kvinnorna. Det kanske är därför så många klarar sig från att klassas som vårdslös av domstol.

Man hör ibland talas om att någon har ”två egna barn och två bonusbarn”. Det betyder alltså att man har två egna barn och dessutom två bra barn; bonus betyder ju ”bra” eller ”god”. När någon uttrycker sig på det viset undrar jag alltid vad det är som är så dåligt med de egna barnen. Den som uttrycker sig på det viset gör sig nog också tämligen ofta till föremål för en väl hög självuppskattning – det är ju sällan man hör barn säga att de har en bonuspappa eller bonusmamma.

På tal om familj tycks nu politiker, till och med statsministern, bekymra sig om barnen till s.k. ”IS-krigare”. Det måst rimligen vara tjänstefel av en statsminister att bry sig om en sådan perifer detaljfråga. Han ska ju leda regeringen som ska styra landet. Han borde ägna sig åt det i stället – det är det, inget annat, han är utsedd till. För övrigt har vi all lagstiftning, all organisation och all kompetens på plats för att ta hand om barn som fara illa eller riskerar att fara illa. På samma sätt som vi har motsvarande på plats för att ta hand om de som har begått brott. Det krävs inga särskilda åtgärder eller insatser för ”IS-krigare” eller deras barn. Statsministern kan lugnt koncentrera sig på att leda landet i stället för att ägna sig åt mediala ökenutflykter.

Javisst ja – vad är en familj var frågan. Svårt att ringa in ett träffsäkert svar. Vi vet dock att det som ibland kallas för kärnfamilj (pappa, mamma, två barn) inte är något annat än historisk parentes. Så såg det inte ut förr och så kommer det inte se ut i framtiden. Och i dag då? Jovisst förekommer denna typ av kärnfamilj, men man kan knappast påstå att den är mer vanlig eller mer normal än någon annan konstellation.

Somliga rader

Så jobbar vi med nyheter
Mikael Mellqvist