Män är från mars och kvinnor är från Venus (eller är det tvärtom det sägs?). Män och kvinnor skulle alltså rent biologiskt ha så annorlunda egenskaper att det berättigar till att behandla män och kvinnor på skilda sätt. Det är favoritargumentet för alla motståndare mot en ökad jämlikhet mellan könen. Ett argument de anser sig ha vetenskapligt stöd för.

Och motståndare mot jämlikhet finns det gott om (även om de flesta inte erkänner det). ”Politiker ska inte bestämma detta, det ska familjen själv göra” är ett bra exempel på

detta motstånd. Det citerade uttrycket betyder ju i realiteten att mannens bestämmanderätt över ”sin” kvinna och över ”sina” barn inte ska ifrågasättas eller begränsas. Det är den mannens bestämmanderätt som alltjämt utgör grundvalen för lagregleringen av föräldraledighet och föräldrapenning. När vi inte ens kan få till stånd en jämlik reglering av detta förstår man att det kan vara trögt att komma vidare vad gäller jämställdhet överlag.

Åter till det där med vetenskapen. Mannen som den risktagande jägaren som drar in föda till hushållet och kvinnan som den ömt vårdande som tar hand om denna föda och den gemensamma avkomman är en bild som har bitit sig fast. Allt mer av modern forskning visar dock att denna bild har dålig verklighetsförankring. Med andra ord; manligt förtryck av kvinnan saknar vetenskapligt stöd. Biologiska skillnader mellan man och kvinna finns, men det gäller inte våra hjärnor och sättet vi tänker och tycker eller hur vi beter oss i olika situationer. Vi har inte olika hjärnfunktioner. Testosteronhannen är mytisk figur, inte en verklig. Den australienska psykologiprofessorn Codelia Fine visar det tydligt och klart i boken ”Testosteron Rex – myten om våra könade hjärnor”. Biologiskt sett är män inte djärvare eller kvinnor mer omhändertagande. Sådan skillnader kan finnas, men de är då socialt betingade, dvs. påhittade av oss under århundrandenas lopp. Det är inte naturen, utan vi själva, som skapat ojämlikheten. Och därför står det också i vår makt att ändra på sakernas tillstånd. Låt oss göra det!

Hiss

Min semesterbalkong i skyddat norrläge!

Diss

Min andra balkong i oskyddat sydvästläge!