"Hoppas kunna behålla så många som möjligt"

Som en konsekvens av regionens nya direktiv kan Gotlandshem behöva sälja flera fastigheter. "Att sälja kan vara ett sätt att uppnå kraven", säger bolagets vd Elisabeth Kalkhäll.

24 januari 2020 12:30

P4 Gotland var först med att rapportera att Gotlandshem kan tvingas att sälja lägenheter. Detta som en konsekvens av de nya ägardirektiven som kommer från regionen. 

Det krav som framför allt påverkar bolaget är att direktavkastningen måste ligga på minst 4 procent. År 2018 låg den på 3,56 procent och vd:n Elisabeth Kalkhäll tror inte att resultatet för 2019 kommer att hamna mycket högre.

För att kunna leva upp till direktiven måste bolaget ta till åtgärder. En eventuell lösning är att sälja mindre lönsamma fastigheter.

– Vi vet inte om vi kommer att behöva sälja eller inte, men det kan bli en konsekvens. Det är ett sätt att uppnå kraven. Men vi hoppas kunna behålla så många fastigheter som möjligt, säger Elisabeth Kalkhäll.

Det blir i så fall inte första gången. År 2017 sålde bolaget 923 lägenheter.

Samtidigt framhäver hon att de i första hand kommer att undersöka om det finns andra åtgärder som är lämpligare. 

– Så fort vi har fått direktiven kommer vi att se över detta. Vi behöver titta på varför vissa fastigheter inte presterar, om det är enskilda problem eller något långvarigt.

Elisabeth Kalkhäll kan inte säga hur många fastigheter det i så fall skulle handla om, men om en försäljning blir aktuell kommer det inte att påverka hyresgästerna mer än att de får en ny hyresvärd.

Om allt går som det ska kommer de nya ägardirektiven från regionen att klubbas igenom i fullmäktige i mitten av februari.

Så jobbar vi med nyheter
Emelie Stenqvist