Klartecken för nya radhus på A7-området

Regionstyrelsen har godkänt det markanvisningsavtal som tecknats med Hemsehem om att bygga tolv radhus i kvarteret Malajen i Visby. "Glädjande", säger Björn Jansson (S).

30 mars 2017 17:55

Gotlandsbyggen AB utsågs i december 2016 till vinnare i en markanvisningstävling inom kvarteret Malajen på A7-området i Visby. Projektet kommer att genomföras av fastighetsbolaget Hemsehem, som ingår i samma koncern som Gotlandshem där Karsten Inde är majoritetsägare.

LÄS ÄVEN: "Gotlandshems betonghus förfular hela Visby"

– Det är glädjande. Det är en aktiv aktör som vill bygga mycket mer, så dem lär vi få se mer av, säger Björn Jansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Avtalet gäller fastigheten Malajen 10 och ska enligt förslaget bebyggas med tolv radhus.

Regionstyrelsen beslutade också att godkänna detaljplansförslaget för Snäckgärdet 1:28, Snäck camping, som överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

– Det är en lång segdragen historia där vi fallit på formaliafel. Att slippa överklaganden är inget vi kan gardera oss ifrån, men nu hoppas jag att vi har ett underlag som klarar en rättsprocess, säger Björn Jansson.

Den senaste detaljplanen antogs av regionfullmäktige i juni 2015, men överklagades vilket ledde till att planen måste göras om.

Även Kokkolokkoskogen var uppe på regionstyrelsens bord.

LÄS ÄVEN: Efter nio år finns ansökan om bygglov

Exploateringsavtalet och köpekontraktet om så kallade Kokkolokkoskogen godkändes och lämnas över till regionfullmäktige för slutligt beslut. K-lokko Skogen AB, tidigare Österleds Fastighets AB, får köpa fastigheten för 8 050 000 kronor och planerar att bygga hotell. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Så jobbar vi med nyheter