Ödehus på Länna får ge plats för lägenheter

Ödehuset på Lännavägen får rivas och ge plats för ett flerbostadshus med tio tvårumslägenheter. Det beslutet har nu överklagats.

18 september 2019 17:35

En gotländsk fastighetsentreprenör köpte fastigheten med ödehuset på Lännavägen i Visby förra sommaren. Bolaget Fåröhus Invest AB betalade 2,6 miljoner kronor och efter en tid lämnades en bygglovsansökan in. Den nya ägaren vill riva 1940-talsvillan och tillhörande garage och bygga ett flerbostadshus med tio tvårumslägenheten. En komplementsbyggnad och parkeringsplatser ingår i planerna.

– Så fort det har vunnit laga kraft tänker vi dra igång. Om allt går som planerat så ska det vara klart nästa sommar, säger Per Möllerfors, som äger fastighetsbolaget.

Det blev ett ja på bygglovsansökan och rivningslovet i april i år. Det beslutet överklagades av en granne som motsatte sig bygget. Länsstyrelsen krävde en noggrannare undersökning om rivningen av villan och bygget av ett flerbostadshus är förenligt med detaljplanen, en plan som antogs 1934. Efter långa resonemang om fastighetsbeteckningar och en förklaring av hur svårt det är att uttolka hur planens upphovsmän tänkte för 85 år sedan gav miljö- och byggnämnden ett nytt positivt besked om bygg- och rivningslov i augusti. 

På onsdagen lämnades ett nytt överklagande av beslutet in till länsstyrelsen. En granne motsätter sig beslutet och framför flera skäl, bland annat att flerbostadshuset är för stort och att parkeringsfrågan redan är ett problem i området. Personen avsluter med: "Tio, 10 !!!, lägenheter kommer att ha full insyn över hela min trädgård."

 

 

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn