Stor oro för brist på byggbar mark

Det behövs 300 lägenheter per år för att klara bostadsförsörjningen framöver. Nu varnar flera för att det inte kommer att finnas byggbar mark som räcker till.

14 november 2017 06:30

Det byggs för fullt på gamla A 7-området. Fullt utbyggt blir det drygt 800 lägenheter. Men det behövs mer än så. Som GA berättade i går ökar Gotlands folkmängd för närvarande i rekordtakt. Regionstyrelsen bedömer att det behövs minst 300 nya lägenheter per år de kommande fem åren.

Bland de politiker som oroas över tillgången på mark finns Lars Thomsson (C), och även Byggmästarföreningens ordförande Håkan Edblad är orolig.

– Det har varit brist på byggbar mark i Visby i 20 års tid, säger Håkan Edblad som ändå tycker att politikerna gör vad de kan.

– Viljan finns, men systemet för att få fram planer är trögt. Vi behöver hjälpas åt för att lösa bristen på mark.

Håkan Edblad föreslår att Region Gotland tar hjälp med planarbetet.

– Kommuner har planmonopol, men arbetet kan läggas ut på entreprenad. Det kan vara ett bra sätt att köpa den kompetens man behöver. Så har man gjort i andra kommuner, säger han.

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) är inte oroad:

– Vi har många planer på gång. Dessutom finns det byggbar mark, men kanske inte där företagen helst vill bygga. Utanför Visby finns det flera alternativ, säger han.

Regionen har i ett ägardirektiv ålagt Gotlandshem att bygga 400 nya lägenheter till och med 2020. För att klara det beslutade regionstyrelsen förra året att Gotlandshem ska få mark för cirka 250 lägenheter i Visborgsområdet.

I morgon får regionstyrelsens arbetsutskott se visionsplanen för norra Visborg. Där kan cirka 480 lägenheter byggas, men byggstarten lär dröja. Området föreslås få flera detaljplaner, men ingen förväntas bli fastställd förrän tidigast i april 2019. Då förutsätts att arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar, arkeologiska undersökningar och annat går smärtfritt och att planavdelning har tillräckligt med personal. Vanligtvis tar det minst ett år från att detaljplanen är klart innan byggnadsarbeten påbörjas.

– Vi jobbar otroligt mycket för att klara bostadsförsörjningen. När det gäller Visborgsområdet behöver vi öka takten, konstaterar regionrådet Meit Fohlin (S).

Byggstarten ser ut att försenas för flera projekt. En tillbyggnad av Åhlénshuset i Visby kan ge 54 nya lägenheter, men länsstyrelsen har synpunkter på detaljplanen eftersom fastigheten ligger nära världsarvet.

Ett annat större projekt som fått problem är utbyggnaden kring ÖoB-huset i kvarteret Pipdånen. Där kan det bli 120 lägenheter, men marken är förorenad och måste saneras. Först måste det utredas vem som ska bekosta saneringen, sedan beräknas det kosta 20-30 miljoner kronor att gräva bort de förorenade jordlagren.

Ett projekt som redan skulle ha varit igång är kvarteret Bläckfisken i norra Visby, där det kan bli ett hundratal bostadsrätter. Först måste dock gamla Motorcentralen rivas. Wisab, som lämnade in ansökan om rivningslov i maj, har ännu inte fått den beviljad.

Byggandet 2016

Enligt SCB färdigställdes 297 lägenheter på Gotland 2016. Av dem byggdes 243 i flerbostadshus och 54 i småhus. Byggandet, efter lägenhetsstorlek:

1 rum med kokvrå: 3

1 rum och kök: 24

2 rum med kokvrå: 1

2 rum och kök: 90

3 rum och kök: 81

4 rum och kök: 45

5 rum och kök: 28

6 rum och kök: 15

7 eller flera rum med kök: 10

Fakta: Statistiska centralbyrån

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa