"Att driva företag ska vara enkelt på Gotland"

Regionrådet Filip Reinhag skriver här om den senaste tidens debatt kring handeln på Gotland. Läs hans inlägg här nedan!

18 mars 2018 16:05

I veckan har handeln på Gotland diskuterats. En viktig diskussion som berör många företag och många anställda. Handeln är en bransch i ständig förändring och utveckling. Inte minst tekniken har möjliggjort för ett radikalt annorlunda konsumentbeteende genom en ökande e-handel.

Men det pågår också en ständig innovation med nya produkter och varor som också skapar en stark konkurrens och dynamik på marknaden.

Centerpartiets första namn på riksdagslistan, Lars Thomsson kom i debatten ut som protektionist. Centerpartiets besked till gotlänningarna är att handeln nu nått sin gräns och att nya handelsområden riskerar konkurrera ut befintlig handel varför man genom detaljplanen vill trycka in ett industriområde bredvid livsmedelshandel men också ett av Visbys större bostadsområden. Det är förmodligen lagvidrigt men också olämpligt.

Som politiker ser jag det inte som min uppgift att begränsa handeln. Den bidrar med jobb, med utveckling, med investeringar och mycket annat. Gotland har inte nått sin gräns för hur mycket handel som kan finnas och det är definitivt inte min roll som politiker att avgöra detta. Det finns mycket jag anser att politiken bör besluta om, men detaljhandel är inte ett av dessa områden.

LÄS MER: "En död stadskärna är inte bra för Visby"

När det i kommunikationen så marknadsvänliga centerpartiet landar i slutsatsen om att politiken ska begränsa handelns utveckling och jag i en annan måste jag erkänna att jag tog mig en funderare på om jag som socialdemokrat landat i en helt felaktig slutsats.

Men jag ser på saken så här och det är också skälet till att jag är försiktigt avvisande till en handelsstrategi. Vilken handel som finns avgörs av vad och var människor väljer att handla. Att tro att vi politiskt bättre än företagen själva kan avgöra var synergier, och möjligheten att bedriva en lönsam butik är en orimlig ingång. När ett företag önskar etablera en verksamhet ser jag det tvärtom som politikens uppgift att vara behjälplig i att möjliggöra detta.

För att det ska vara möjligt krävs tillgång på mark och infrastruktur varför vi i våra detaljplaner behöver ta höjd för potentiell utveckling. Vi ska inte använda vårt planmonopol för att begränsa konkurrens och nya etableringar.

LÄS MER: "Handeln i innerstan riskerar att visa upp ett slags låtsas-Gotland"

Att starta och driva företag ska vara enkelt på Gotland. Vi har en resa att göra för att leva upp till företagens förväntningar på oss men jag uppfattar att vi tuffar på i rätt riktning. Att då som centerpartiet meddela att ingen ny handel är välkommen till Gotland är ett hårt slag mot företag, mot alla de som skulle kunna arbeta i dessa företag. Inte minst vore det ett hårt slag mot den tillväxt vi vet behöver komma för att vi ska kunna värna och utveckla välfärden.

Så jobbar vi med nyheter
Filip Reinhag (S) Regionråd