Skillnaden mellan en ideell och kommersiell bilpool är att du som medlem i den förstnämnda, förutom att betala månadsavgiften, dessutom förväntas göra någon form av arbetsinsats för driften av föreningen.

Dels måste man ha en styrelse som har hand om det administrativa, dels ska ju bilarna skötas om också, säger Claes I Helgesson, ordförande för Bilpoolernas Riksförbund som samlar många av de icke vinstdrivande aktörerna.
De ska in på service, tvättas och det ska bytas däck.
Artikelbild

| Bilpoolen Aimo har bara elbilar i sitt stall. På bilden syns några av dem laddas innan användning i ett garage på Kungsholmen i Stockholm.

Ekonomiska problem

Insatsen verkar dock inte vara värd besväret för många. Och för en lite högre månadsavgift tenderar nu allt fler att välja de kommersiella alternativen där servicen ingår.

De ideella kooperativen försvinner ett efter ett, berättar Helgesson. Bilpoolernas Riksförbunds medlemmar förvaltar nu totalt cirka 80 bilar, från cirka 100 när de var som störst.

Till exempel lade Göteborgs Bilkoop, som länge varit landets mest framgångsrika icke vinstdrivande förening, ned i början av förra året.

Artikelbild

| Medlemmar i Aimos bilpool betalar för tiden de har bilen.

Antalet medlemmar i riksorganisationen har sjunkit med ett par föreningar varje år. De flesta på grund av ekonomiska problem, säger Helgesson.

På den kommersiella sidan går utvecklingen i motsatt riktning.

Artikelbild

| Kommunerna ännu ingen rätt att upplåta allmän mark till parkeringsplatser för bilpoolsbilar, varpå flera bilpooler tvingats lägga ned.

För tre år sedan hade de fyra största vinstdrivande bilpoolerna cirka 1 550 fordon totalt, enligt en statlig utredning från 2017. När TT ringer upp några av dagens ledande visar det sig att det nu finns minst 2 400 stycken runtom i landet.

Går nu med vinst

Volvoägda Sunfleet står för 1 700 av dem.

Vi började i en liten skala men har sedan växt organiskt. Och för ett antal år sedan fick vi så stor flotta att vi faktiskt kunde börja gå med vinst även om marginalerna fortfarande är små, säger vd:n Therese Ahlström Brodowsky.

Majoriteten av medlemmarna är privatpersoner, men företagssektorn växer kraftigt liksom kommunernas intresse för bildelningen då den bidrar till både färre bilar och parkeringsplatser.

En bilpoolsbil ersätter mellan fyra och tio vanliga bilar på gatan, samtidigt som den frigör mellan 50 och 120 kvadratmeter i form av färre parkeringsplatser, enligt beräkningar av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ytor som i stället kan användas till bebyggelse och grönområden.

Under åren har det etablerats en förståelse för vad bilpoolerna kan göra för hela trafiksamhället, säger Per Schillander, tidigare expert på bilpooler vid Trafikverket.
Och nu har det blivit en etablerad företeelse i egentligen all stadsplanering.

Hoppas på lagändring

Enligt honom har kommunerna varit välvilliga gentemot branschen, medan staten däremot varit mer passiv.

Ett stort problem är till exempel att kommunerna fortfarande inte har rätt att upplåta allmän mark till parkeringsplatser för bilpoolsbilar, varpå flera aktörer tvingats lägga ned.

Men nu kan det bli ändring, och en ny utredning som presenteras i slutet av året ska även se över förutsättningarna för en minskad momssats.

Mervärdesskatten ligger i dag på 25 procent för biluthyrning, vilket bilpoolernas verksamhet klassas som. Till skillnad från taxibranschen som har sex procent i moms.

Blir det så så kan bilpoolerna få ett lyft igen. Det skulle betyda väldigt mycket, säger Claes I Helgesson.