Branschen rasar: "De har svärtat Gotlands namn"

Köttskandalen på Gothemsgårdens slakteri skadar en redan naggad bransch, menar andra i branschen. "Det är illa för hela branschen."

26 januari 1916 09:42

Köttproducenten Odd Norman som driver Ejmunds gård är besviken.

– Det är verkligen ledsamt. Det här förstör, inte bara för Gotland som varumärke utan det drabbar hela Sverige och den svenska slakten, säger han.

– Men det är också bra att den här bubblan spricker och att det kommer fram i ljuset. Köttpriserna pressas och pressas, och till slut spricker bubblan.

Odd Norman menar att han inte är förvånad över skandalen som uppdagats kring Gothemsgården.

– Jag har misstänkt det här. Men det är så tråkigt att det drabbar de som vill vara seriösa.

Av köttet från Ejmunds gård stannar fem-sex procent på den gotländska marknaden, enligt Odd Norman. Resten går på export till fastlandet och utomlands.

Thomas Östlund är vd för Svenskt butikskött, majoritetsägare av Gotlands slagteri. Svenskt butikskött saluför gotländskt kött under varumärket "Smak av Gotland".

– Det är väldigt illa för hela branschen, för vårt varumärke och för varumärket Krav, som vi representerar.

Han ser ett stort problem med att få kunder och konsumenter att skilja mellan olika producenter.

– Det finns en uppenbar risk att konsumenten blandar ihop vårt varumärke och även Krav med Gothemsgården och det är självklart att det är riktigt illa.Vi har ingenting med Gothemsgården att göra. Svenskt butikskött har inte köpt några råvaror från dem alls och det är viktigt att klargöra.

Kött är ett område som engagerar många, förklarar Thomas Östlund.

– Det har varit skandaler förut kring kött och branschen har jobbat väldigt hårt med de här frågorna sedan många år tillbaka och då naggas det i kanten igen när något sådant här händer.

– För oss är det illa eftersom vi har ett gotländskt varumärke som man kan blanda ihop med det här och även med Kravköttet, säger Thomas Östlund.

Susanne Welin-Berger, vd för Grönt centrum på Lövsta, är upprörd.

– Det är oförlåtligt! De har lurat konsumenter, de har lurat leverantörer och de har svärtat Gotlands namn.

Hon känner sig personligen lurad av företaget.

– Jag handlade där när de ännu slaktade, för jag trodde att det var gotländskt. När de slutade slakta själva för ett år sedan så förstod jag att det i alla fall inte kunde vara gotländskt kött.

Susanne Welin-Berger menar att det faktum att slakteriverksamheten upphörde för länge sedan gör att risken för att blanda ihop de gotländska slakterierna ökar.

– Eftersom slakteriet är nedlagt sedan ett år så tänker man inte ens på att det finns, då tolkar ju folk att det är Gotlands slagteri eller Fårölamm som gjort något. Det är oerhört negativt för all köttproduktion på Gotland.

Så jobbar vi med nyheter
Dennis Pettersson Mona Staflin