De vill köpa kungsladorna – regionen vill vänta

Leva vill fortsatt köpa kungsladorna av Region Gotland. Men regionen väljer att avvakta den nya detaljplanen innan nya diskussioner inleds.

29 augusti 2017 11:42

Ägarna som står bakom verksamheten i Leva kungslador har länge försökt att få köpa kungsladorna av Region Gotland. I slutet av förra året valde entreprenören Karsten Inde att lämna verksamheten helt – eventbolaget Hansa Event kom då in som nya delägare. Susanne Liljenberg säger att delägarna ännu hoppas få köpa kungsladorna och vill få till ett möte med Region Gotland under hösten.

– Vi är fortsatt intresserade av att köpa ladorna och för därför kontinuerligt dialog med regionen för att diskutera kring utvecklingen av Södra hällarna. Vi har stora visioner och mål med Leva och hela området, säger Susanne Liljenberg.

Efter alla turer som varit kring ägarstrukturen och oordningen i ekonomin – tror du att regionen ännu har förtroende för er?

Vi är väl medvetna om den turbulens som varit historiskt men vi känner att vi under det här året tagit ett riktigt omtag tillsammans med våra nya partners och fått en helt annan struktur och ordning i bolagen. Vår högsta prioritet just nu är därför att bygga upp förtroendet mot våra leverantörer, kunder och inte minst Region Gotland, säger Susanne Liljenberg.

Hon säger att det varit jobbiga år för ägarna. Men att det nu är på väg att bli en rejäl förbättring kring ekonomin.

– Vi skulle ha sett över våra öppettider mycket tidigare än vad vi har gjort och det är en stark koppling till de förluster som vi har gjort historiskt. Tittar vi på prognosen över året talar allt för att vi kommer att göra det bästa året någonsin rent ekonomiskt, säger Susanne Liljenberg.

Under hösten kommer de att presentera sina planer för Region Gotland. De har gjort nya ritningar för hur de skulle vilja ha området kring kungsladorna.

– Vi får se om det vi presenterar leder till ett köp eller inte, det är en fråga mellan regionen och oss, säger Susanne Liljenberg.

Anders Lindholm, exploateringsstrateg vid Region Gotland, säger att regionen kommer att avvakta tills den nya detaljplanen för Södra hällarna blir klar innan de kommer att föra nya diskussioner kring Leva kungslador.

– Avsiktsförklaringen som vi hade om ett eventuellt köp av kungsladorna är överspelad med tanke på att de inte återkom med ett positivt bokslut, säger Anders Lindholm.

Hur ser du på att gå in i nya diskussioner med delägarna om köp av kungsladorna?

– När detaljplanen är färdig får vi se vad som kan förverkligas ur det som vi kommer fram till. Vi ser gärna att detaljplanen är klar innan vi på något sätt börjar diskutera, säger Anders Lindholm.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Frid