Draupner vill leta olja i tolv socknar

Draupner Energy Sverige AB vill utöka sökandet efter olja på Gotland. Bolaget ansöker om att få undersöka ett område som berör tolv socknar på södra Gotland.

17 september 2018 09:02

Det aktuella området, som bolaget benämner Hemse, är drygt fem gånger större än det Bergsstaten beviljat tillstånd för i Boge. Området är 11 674 hektar stort och berör förutom Hemse även Fardhem, Silte, Hablingbo, Sproge, Havdhem, Linde, Levide, Rone, Alva, Lojsta och Gerum.

Stora delar av det området omfattades även av det undersökningstillstånd som Gripen Oil & Gas hade men som aldrig utnyttjades. Draupner Energy Sverige AB anger att området är noga kartlagt och att det tidigare producerats olja där. Bolaget tänker inleda letandet med att undersöka geologiska data och prover av bergarter.

– Vi söker i första hand på de områden som ser mest spännande ut mot bakgrund av de brunnar som har borrats tidigare, säger Draupner Energy Sveriges vd Ann-Charlotte Högberg.

Förra hösten lämnade Draupner Energy Sverige AB in en ansökan om att få undersöka ett område på östra Gotland. I april beviljade Bergsstaten ett tillstånd för bolaget att under tre år undersöka ett 2 250 hektar stort område längs kusten från Åminne till Bogeviken. Även det är ett område som intresserat andra oljebolag tidigare.

– Vi har inlett arbetet med att bygga en databas samt göra en detaljerad analys av förutsättningarna i övrigt. Databasen kommer vi ha användning av även när Hemseområdet kartläggs, säger bolagets vd Ann-Charlotte Högberg.

Arbetet har dock inte gått på helfart, eftersom tillståndet överklagats till Förvaltningsrätten i Luleå av fem privatpersoner.

– Vi avvaktar med merparten av arbetet tills domen kommer. Vi räknar med att den meddelas inom en månad, säger Ann-Charlotte Högberg.

Hittills har inga banbrytande resultat framkommit.

– Vi vet sedan tidigare att det finns goda möjligheter för fynd i området, men vi behöver utvärdera om det finns kommersiella förutsättningar, säger Ann-Charlotte Högberg.

Tidigast nästa år kommer markägare att märka av oljebolagets verksamhet. Att tillståndet för Boge överklagats innebär att eventuella markundersökningar i Boge och Hemse sker tidigast under nästa år.

– Det kan i första hand bli fråga om att ta enklare markprover och eventuellt ytterligare inhämtning av seismiska data. Alla berörda markägare kommer att informeras i god tid, säger Ann-Charlotte Högberg.

Om intressanta prospekt hittas kan det bli aktuellt att borra brunnar och inleda testproduktion. Alla undersökningar ska genomföras så att pågående markanvändning inte påverkas.

Anledningen till att Draupner och tidigare bolag som Opab, Gotland Oil, Tethys Oil och Gripen Oil & Gas intresserat sig för Gotland är att ön är väl kartlagd och att det har hittats och utvunnits olja här. Drygt 320 hål har borrats, varav ett 20-tal har innehållit olja.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa