EXTRA: Gothemsgården lägger ned

Gothemsgårdens slakteri lägger ned sin verksamhet, meddelades på en presskonferens på måndagen.

2 mars 2015 14:12

Slakteriet har under en längre tid dragits med likviditetsproblem, och betalningarna till leverantörerna har dröjt.

Så sent som förra veckan sa Gothemsgårdens Lars-Erik Persson till Helagotland.se:

– Alla leverantörer kommer att få betalt.

Vid presskonferensen meddelades att det på måndagen skickats ut brev till cirka 25 fordringsägare om att de kommer få betalt inom 90 dagar. Gothemsgården kommer även att betala fem procent i ränta på skuldbeloppen som varierar mellan cirka 10 000 och 100 000 kronor. Sammanlagt handlar det om cirka en miljon kronor.

Nio personer slutar omedelbart. Sju personer stannar kvar för att arbeta med förädling tills vidare.

Butiken stänger omedelbart, men kommer att öppna igen den 15 juni och hålla öppet under sommaren.

Från och med i dag har verksamheten i slakteriet upphört. Personalen har fått gå men med arbetsbefriad uppsägningstid.

– Det känns vemodigt, säger Mikael Tranefalk och Sabine Nyman som är påtagligt berörda.

Enligt ägarna kommer förädlingen att fortsätta i samma skala.

– Vi ska inte minska på köttvolymerna. Vi kommer att sälja samma mängd kött per vecka till våra stora kunder, säger Lars-Erik Persson.

Var köttet kommer att hämtas kan man inte berätta, förhandlingar pågår med flera leverantörer. Några svårigheter att få tag i kvalitetskött är det inte, menar Lars-Erik Persson, däremot är det inte säkert att det blir gotländskt kött.

Ägarna ser gärna att någon annan tar över slakteriet, antingen köper eller hyr fastigheten.

Lars-Erik Persson skyller motgångarna på både slakteriet i Visby och Gotlands Ekologiska AB. De senare har Gothemsgården haft en långvarig konflikt med som kommer att ta dem till tingsrätten.

Gotlands Ekologiska skötte driften av slakteriet mellan 1 oktober 2013 och 27 mars 2014. Tanken var att de även skulle köpa slakteriet, men affären sprack eftersom Gotlands Ekologiska inte kunde lösa finansieringen.

– Vi har förlorat cirka sju miljoner kronor på Gotlands Ekologiska, säger Lars-Erik Persson.

Gotlands Ekologiska har stämt Gothemsgården på 4,5 miljoner kronor för djur som levererats till slakteriet som de inte fått betalt för. Lars-Erik Persson meddelade i dag att Gothemsgården kommer att ställa ett motkrav på 14-16 miljoner kronor, det exakta beloppet är inte beslutat än.

Ägarna menar att Gothemsgården egentligen inte haft några ekonomiska problem och att bolaget nu går med vinst. Däremot medger man att man har likviditetsproblem. Det är Visby Slagteri och Gotlands Ekologiska som drivit upp avräkningspriserna till ohållbara överpriser, menar de.

– Det har varit en strid mellan oss och Visbyslakteriet hela tiden. De har pushat upp priserna, säger Lars-Erik Persson.

Han ger även en känga till Livsmedelsverket som han anser har ansträngt sig för att hitta fel i deras livsmedelshantering.

– Vi fick hit en riktig "veterinärpolis" som gått på händerna för att riktigt bara jävlas med oss.

Droppen var när Livsmedelsverket gick ut med ett pressmeddelande att slakteriet hanterat livsmedel och avfall felaktigt. Detta visade sig vara felaktigt och Gothemsgården kommer troligen att begära skadestånd av Livsmedelsverket för den skada man åsamkat bolaget.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin