2016 fanns bara öl från två gotländska bryggerier på Systembolagets hyllor. Förra året fick Gotlands Bryggeri och Barlingbo Bryggeri sällskap av Burgsviks Bryggeri, Hop Shed Brewery, Alskute Farm & Brewery, Lost Island Brewery och Gute Bryggeri. Trots det minskade försäljningen med drygt 110 000 liter.

En förklaring till att försäljningen inte ökat är att flera av de gotländska ölsorterna, förutom i de gotländska butikerna, än så länge bara finns i beställningssortimentet.

Att försäljningen minskat beror helt på minskad försäljning för Gotlands Bryggeri. Av de gotländska bryggerierna har Gotlands Bryggeri en dominerande ställning och svarar för 95 procent av allt gotländskt öl som Systembolaget säljer.

Artikelbild

| Bakåt. Nye vd:n Mikael Mossvall fick se Gotlands Bryggeris försäljning backa på Systembolaget i fjol. Nu kontrar man med att lansera en ny sort.

Mer än hälften av allt gotländskt öl som säljs på Systembolaget utgörs av två märken, Gotlands Bryggeris Sitting Bull IPA och Sleepy Bulldog Pale Ale. Under förra året minskade försäljningen av Sleepy Bulldog med 22 procent och Sitting Bull med tio procent. Bryggeriets tredje storsäljare, Wisby Pils, minskade med 20 procent.

– Sverige har i dag över 300 bryggerier. Det är fler som tillverkar ale och för de största hantverksbryggerierna har försäljningen på Systembolaget vänt nedåt. Dit hör Gotlands Bryggeri. Dessutom minskar intresset för ale, medan det ökar för lageröl, säger Gotlands Bryggeris nya vd Mikael Mossvall och fortsätter:

– Vår försäljning direkt till restauranger går fortsatt bra, och försäljningen till dagligvaruhandeln ökar. Totalt sett sålde vi lika mycket öl 2017 som året innan.

Trenden med ett ökande intresse för lageröl gör att Gotlands Bryggeri lanserat ett nytt öl som börjar säljas på Systembolaget nästa månad, Wisby Lager.

– Vi tror det finns stort utrymme för en lager med lägre alkoholhalt men med mycket smak, säger Mikael Mossvall.

För Barlingbo Bryggeri gick försäljningen på Systembolaget bättre. Den femdubblades under fjolåret. Bäst sålde bryggeriets ale Galgbacken, drygt 9 000 liter.

– Efter att vi flyttat produktionen till Visby har vi kunnat öka produktionen, så att den bättre svarar upp mot efterfrågan, säger Barlingbo Bryggeris vd Jonny Warg och berättar att företaget under förra året lanserade åtta nya sorter på Systembolaget.

– Försäljningen till restauranger ökade inte lika mycket, säger Jonny Warg som ändå är nöjd med ökningen på 30 procent.

Av nykomlingarna sålde Burgsviks Bryggeri bäst, nästan 20 000 liter totalt fördelat på tre sorter. Minst sålde Gute Bryggeri, men de två sorter som säljs introducerades inte förrän den 27 november. Av Systembolagets totala försäljning av öl i landet utgjorde de gotländska märkena inte mer än en halv procent.

Under förra året steg försäljningen i Systembolagets butiker på ön med 1,6 procent (mätt i liter ren alkohol). Gotland var därmed bland de län där försäljningen ökade mest. Det var sjätte året i rad som försäljningen på Gotland ökade.

Allra mest ökade försäljningen av spritdrycker. De gotländska butikerna sålde under förra året 174 000 liter sprit, en uppgång med 3,6 procent. Det var den största ökningen i hela landet.

Bland spritdryckerna som Systembolaget sålde finns de första flaskorna från Gotland Whisky. Systembolagets kunder handlade gotländsk whisky för 1,4 miljoner kronor förra året. Totalt såldes 275 flaskor à 492 kronor.