Förslaget: Anställ varslade inom lantbruket

Coronapandemin kan utlösa en kris på arbetsmarknaden. Nu vill LRF underlätta för arbetslösa och varslade att få jobb inom lantbrukssektorn.

25 mars 2020 06:01

Vägen ur krisen

 

Coronasituationen lamslår stora delar av samhället, men den har än så länge inte lett till några större mätbara konsekvenser för den gotländska arbetsmarknadens del. Arbetslösheten ligger alltjämt runt 6 procent och några omfattande varsel har inte aviserats. Ändå är detta tider av spänd väntan på Arbetsförmedlingens kontor i Visby. 

– I dagsläget har vi ingen arbetslöshetsökning att arbeta med, men det är nu det. Läget kan vara annorlunda om två veckor. Nu får vi vänta och se till att arbeta proaktivt, säger Sandra Larsson, företagsrådgivare vid Arbetsförmedlingen. 

När det gäller arbetsmarknaden utgörs riskgruppen av unga gotlänningar med tillfälliga anställningar inom framför allt besöksnäringen. Vart ska de ta vägen då, alla som riskerar att stå utan jobb när arbetsgivarna tar det säkra före det osäkra? Diskussioner om olika jobbväxlingslösningar pågår mellan regionen, Tillväxt Gotland och företagarna. Sandra Larsson betonar att vissa branscher rentav lär få ett uppsving i coronatider.  

– Städ, vård och omsorg och gröna näringar är exempel på sådana branscher. Ogräs, sparris och jordgubbar måste plockas oavsett om vi har en kris eller inte, säger hon.  

Just gröna näringar är i ropet för tillfället. I dagarna presenterade LRF en möjlig lösning på den befarade arbetsmarknadskrisen: Att varslad arbetskraft ska anställas i stor skala inom den svenska lantbrukssektorn. Enligt organisationens beräkningar rör det sig om 8 000 arbetstillfällen över hela landet. Hur många det skulle handla om för Gotlands del vågar Andreas Nypelius, tillträdande ordförande för LRF Gotland, inte svara på.

– Men det råder ingen tvekan om att det just nu behövs många säsongsanställda i flera lantbruksbranscher här på ön, inte minst inom djurproduktionen och trädgårdsnäringen, säger han.      

Andreas Nypelius ställer sig positiv till riksförbundets utspel, som är förenat med en rad förslag till Tillväxtverket och regeringen, däribland att modellen för korttidsarbete ska göras om. Han är noga med att de gröna näringar har lika mycket att vinna på lösningen. 

– Mycket av detta arbete har tidigare utförts av utländsk arbetskraft, alltså personer som nu inte kan ta sig in i landet. Om dessa inte ersätts snart riskerar vi hela livsmedelsförsörjningen, och det kan få svåra effekter, säger Andreas Nypelius. 

Så jobbar vi med nyheter
Edvin Högdal