Kristina Jonäng (C) fick i augusti förra året uppdraget från regeringen att leda utredningen "En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle". Bakgrunden till utredningen är det faktum att brevvolymerna minskat kraftigt i Sverige de senaste åren, närmare bestämt med drygt 100 miljoner brev per år, vilket motsvarar en minskning på tre till fem procent.

På onsdagen besökte utredningsgruppen Gotland för att titta närmare på den samdistribution som NTM och Bring sedan ett drygt år tillbaka utför på öns landsbygd, där man delar ut både tidning och post samtidigt.

– Vi känner att vi måste ut i verkligheten, och anledningen till att vi kommer just hit är att Gotland är ett föredöme när det gäller att hitta alternativa lösningar och främja konkurrens. NTM och Bring har kommit ganska långt och är ett exempel som vi kan använda, säger Kristina Jonäng, och fortsätter:

Artikelbild

| Kristina Jonäng är regeringens utredare av postlagstiftningen.

– Ska man dra det till sin spets så är Gotland bäst i Europa när det gäller just konkurrenssituationen.

Det är främst på landsbygden som NTM och Bring samdistribuerar. När man inledde samarbetet den 1 mars förra året delade man ut tidningar och post samtidigt på Fårö och på Sudret. Från och med den 1 juni utvidgas det med ytterligare postnummer.

– Tidningsbuden passerar ju brevlådorna sex dagar i veckan, och tar de med sig även posten så betyder det att två bilar om dagen passerar lådan i stället för tre som det varit tidigare. Det är både kostnadseffektivt och bra ur miljösynpunkt, säger Patrik Östberg, vd för Bring på Gotland.

När det gäller utredningen kommer ett delbetänkande att komma på fredag, och sedan ska hela utredningen presenteras senast den 31 augusti. Enligt Kristina Jonäng ligger fokus i utredningen på två saker: pristak för frimärken samt övernattsbefordran.

– Vi kollar på i vilken takt man ska få höja priset för frimärken samt om vi ska ha ett absolut krav på att brev ska komma fram över en natt. Vi får se på vilket sätt vi föreslår att lagstiftningen eventuellt kan komma att förändras.

Angående den diskussion som varit om postutdelning endast varannan dag säger regeringens utredare att det troligtvis inte kommer att finnas med i deras förslag.

– Det är lagstiftat både nationellt och från EU att post ska delas ut minst fem dagar i veckan. Ska man frångå det måste man begära undantag. Vi kommer nog inte att föreslå en sådan förändring, däremot kanske vi har med frågan som ett resonemang i utredningen.