Hundratal söker ersättning efter elavbrott

Geab behandlar nu de skadeanmälningar som kommit in efter sommarens många strömavbrott. Enligt marknadschefen Johan Granath rör det sig om ett hundratal ärenden från både privatpersoner och företag. Hur stor summa det handlar om är ännu oklart.

1 november 2018 11:30

– Vi har fått in ett 40-tal från privatpersoner och ett 70-tal från företag angående sommarens avbrott, säger Johan Granath.

Den totala summan som Geab kommer betala ut i ersättning är än så länge oklart men uppskattas till 100 000 kronor för privatpersoner.

– Företagskostnaden behöver vi fortfarande hantera vidare med. Så en uppskattad kostnad kan jag inte uttala mig om.

Den vanligaste orsaken till anmälan från privatpersoner gäller skador på elektronik. Hos företag varierar orsakerna.

– Vi har inte sett något särskilt mönster gällande vilken typ av företag som drabbats eller skadorna i sig. Det handlar om allt från restauranger med en skadad frysdisk till industriföretag som fått problem, säger Johan Granath.

Under sommarens många avbrott bröt turbulens ut där Geab-anställda fick hot och trakasserier. Sommaren har därför lett till interna diskussioner om hur företaget ska förbättras men att den hårda tonen från kunderna har gått över.

– Man kan säga att Geab inte har förbättrat sitt anseende med arbetet i Ynge. Men det har lugnat ner sig och det värsta gick över snabbt efter att vi pratat om det öppet och att flera privatpersoner sa ifrån. Nu tycker jag att vi har en bra kunddialog där ingen är irriterad utan bara vill ha hjälp med sitt ärende, avslutar Johan Granath.

Så jobbar vi med nyheter
Filip Magnusson