"Jag förstår att man blir förbannad och arg"

Tre politiker om senaste tidens återkommande strömavbrott. "Det är "u-landsstatus".

6 september 2018 13:46

Den senaste tidens återkommande strömavbrott har varit kostsamma för öns företag och medför även minskade skatteintäkter för regionen som äger 25 procent av Geab. Nu riktar oppositionspolitikerna skarp kritik mot de styrande både i regionen och i regeringen.

Region Gotland äger 25 procent av Geab och nu är medborgarna förbannade på alla strömavbrott och skatteintäkterna minskar då företagen förlorar pengar. Hur ser du på det?

Oppositionsrådet Eva Nypelius (C):

– Det är ju faktiskt katastrof. Det är klart att man måste göra underhållsarbete men hade man gjort saker i rätt ordning så hade vi haft en tredje elkabel i drift innan dessa reparationer startade. Strömavbrotten skapar problem för företagare och inte minst för lantbrukare. Jag tycker att det här har börjat bli ett jätteproblem. Är det sex strömavbrott varje dag så förstår jag att tålamodet tryter. Det man gjorde under den gångna helgen var att testa att vara självförsörjande på el. Hade vi haft den tredje elkabeln så hade det inte blivit så här. Den tredje kabeln är jätteviktig och en trygghet och säkerhet, vi måste se till att staten tar sitt ansvar. Hade regeringen velat så hade man kunnat ge ett tydligt direktiv att fortsätta med projekteringen av en ny elkabel. Det kommer aldrig att löna sig men det måste få kosta pengar. Jag tycker att man schabblat bort mycket.

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S):

– Det är såklart olyckligt när strömavbrotten påverkar gotlänningarna och företagen. Jag har den största förståelse för att man blir förbannad och arg som gotlänning och inte minst som företagare. Samtidigt har jag all förståelse för att Geab behöver göra det de nu gör för att säkra elförsörjningen. Vi för dialog med bolaget, det gör vi på våra ägarmöten. Vi har också styrelserepresentation från både majoritet och opposition. Jag får till mig att det som görs nu är för att långsiktigt få en säkrare och mer robust elförsörjning. Jag ser ett Geab som jobbar hårt nu och litar på att det som görs är för vårt långsiktigt bästa. Jag har tryckt på för bättre kommunikation, dialog och information och har också sett dialogtillfällen ske. Sedan hjälper självklart inte det när det är helt ny teknik och utrustning som ska implementeras, men kunskap leder ofta till ökad förståelse, säger Meit Fohlin.

Politikern Anna Hrdlicka (M):

– Jag kan tycka att det finns flera saker att uppmärksamma. För 20-25 år sedan började man bygga ut vindkraften på Gotland, redan då borde man ha tänkt att det behövs mer kapacitet. Det arbetet som Geab gör nu har planerats i två år, man har hållit ut och väntat. Moderaterna gick ut under tisdagen och lovade att om vi går till regering så blir det en tredje elkabel. När allt det här är över ska de bli intressant att se hur mycket vi har förlorat i förhållande till hur det sett ut om vi haft en tredje kabel redan nu. Jag är kritisk till hur det skötts kommunikativt och förvånad över den höga svansföringen man hade när man uppmanade företagare att skaffa reservkraft. Jag tycker att det är dåligt, det är "u-landsstatus" som Ulf Kristersson uttryckte det, att vi inte kan ha ström i kablarna trots att vi betalar höga elnätsavgifter. Vi måste sätta större press på regeringen och Vattenfall.

Ägarförhållande Geab

Vattenfall äger 75%

Region Gotland äger 25%

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth

Ämnen du kan följa