Det var i november 2014 som det regionala bolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB, Gneab, sålde tomträtten till fastigheten Hantverket 1 för 15 miljoner kronor.

LÄS MER: "Affären ska granskas på nytt"

Denna värderades senare till betydligt högre belopp och försäljningen blev till en skandal som bland annat ledde till S-politikern Åke Svenssons avgång som regionstyrelsens ordförande.

Artikelbild

| Fastigheten Hantverket 1 som såldes av regionens bolag 2014.

LÄS MER: "Ännu inget avgörande i Gneab-ärendet"

Flera år senare återstår det fortfarande en rättsprocess. Det handlar om skadeståndskravet på 14 miljoner kronor som nuvarande ledning riktat mot Åke Svensson, tidigare styrelseordförande i Gneab, samt före detta vd Sofia Wollman och före detta styrelseledamoten Rolf Öström. Dessa tre polisanmäldes efter affären även för trolöshet mot huvudman, men denna anmälan lades ned i november 2016.

LÄS MER: "Gneab sänker skadeståndskraven"

Sedan dess har alla parter väntat på att få ett slut på turerna kring affären. Den segdragna process, där man väntat på tingsrättsförhandlingen, har tyngt även Jan Olsson, nuvarande vd i Gneab.

Men nyligen kom beskedet från Gotlands tingsrätt om att förhandling ska äga rum i mitten av september i år. Enligt Jan Olsson kan frågan komma att lösas utan rättegång, genom förlikning mellan Gneab och de tre motparternas advokater. Så sent som i förra veckan hölls ett första möte som i huvudsak handlade om den ansvarsförsäkring som Region Gotland haft, och som nu ska utredas vidare av ombuden. Enligt Jan Olsson kan försäkringen täcka max 10 miljoner kronor.

– Sen är det upp till motparten om de vill fortsätta att förhandla om en förlikning. Det lär visa sig när man utrett tillsammans med försäkringsbolag huruvida de kan täcka en del av kostnaderna, säger han.