Klart för mer handel vid Flexhuset

Ägarna till Flexhuset får nu grönt ljus av regionen att uppföra en ny affärsbyggnad om flera tusen kvadratmeter.

19 april 2019 15:00

Miljö- och byggnämnden ger positivt förhandsbesked till fastighetsägaren Gotland Investment AB för att kunna uppföra en byggnad om drygt 5 000 kvadratmeter för mer handel mellan Flexhuset och gamla båtfabriken i Visby. Det handlar om den stora naturtomten snett mittemot Bingers kvarn och Arkivcentrum.

LÄS ÄVEN: Flexhuset vill bygga ut – med 5000 kvadrat

I dag tillåts endast industri på platsen. Ägarfamiljen Carlzon har alltså aviserat att man vill bygga nya handelslokaler, men det är inte klart vilka butiker eller aktörer som kan tänkas vilja flytta in. Miljö- och byggnämnden ger nu tummen upp till vad som formellt kallas partihandel på platsen. Gotland Investment ansökte även om möjligheten att bygga kontor på tomten, men där ger nämnden nej då det inte anses rymmas inom detaljplanen. Tomten innehåller en del skog, regionen har ställt villkoret att delar av den måste finnas kvar även vid byggnation.

Enligt den fördjupade översiktsplanen Hela Visby anges det att volymhandel ska koncentreras till fyra områden i Visby, varav Flexhuset med omnejd är ett.

Jonathan Carlzon, Gotland Investment, sade i februari att Flexhuset börjar bli fyllt, och att mer nybyggd handelsyta behövs för att handelsplatsen ska kunna fortsätta växa.

– Får vi in en livsmedelsbutik i Flexhuset så finns det sedan plats för ytterligare en butik på runt 1 400 kvadrat, men efter det är det fullt. Det är då det uppstår ett behov av mer lokalyta, eftersom vi vill skapa ett större handelsområde, sade Jonathan Carlzon då.

Så jobbar vi med nyheter
Dennis Pettersson