Lantbrukare prisas för sitt arbete

Under Hushållningssällskapets årsmöte kommer en lång rad företagare inom de gröna näringarna att få ta emot priser och belöningar. Här är hela listan.

1 december 2016 05:30

Den 2 december håller Hushållningssällskapet årsmöte på Clarion Hotel Wisby. Under årsmötet kommer en lång rad utmärkelser att delas ut, däribland priser och stipendier som motsvarar mer än 75 000 kronor.

Belöningar och priser 2016

A.G Wirens donationsfond, KSLA, för föredömliga prestationer inom trädgårdsbruk: Tomas Pettersson, Sanda Stenhuse

Motivering:

Tomas Pettersson, född 1959, driver trädgårdsföretaget Stenhuse Gård. Tomas började med trädgårdsodling, 1994, då han övertog föräldragården och planterade 0,25 ha sparris och började avveckla gårdens djurproduktion. 1996 kom Tomas igång med jordgubbsodling.

Tomas filosofi har alltid varit att ”hitta kunder och sälja först, därefter odla”.

Verksamheten ökar varje år och i dag omsätter trädgårdsodlingen, inkl gårdsbutik mm, 8 – 10 miljoner kr.

Nu odlas 11,5 ha sparris, 11 ha jordgubbar, 2 ha hallon, 1 ha rabarber och ca 1 ha andra rotfrukter och grönsaker främst till den egna gårdsbutiken.

Företaget sysselsätter 4 personer året runt. Under högsäsong arbetar ca 50 personer i företaget, både svenska ungdomar och arbetskraft med rötter från Thailand, Polen och Serbien.

Tomas är en duktig företagare och en bra ambassadör för Gotland. Produkter från Stenhuse Gård har vid ett flertal tillfällen serverats på Nobelmiddagar och vid andra officiella festligheter.

Hushållningssällskapet Gotland anser att Tomas Pettersson, Stenhuse Gård, är en värdig mottagare av belöningen ur Stiftelsen A.G. Wiréns donationsfond för föredömliga prestationer inom trädgårdsodling.

Fröfonden, Årets Frö- och Oljeväxtodlare på Gotland: Ingvar Söderdahl, Eskelhem Valde

Motivering:

Ingvar tog över föräldragården vid Valde i Eskelhem 1981. Produktionen är inriktad på växtodling och en mindre köttdjursproduktion. Växtodlingen består av 52 ha, där det odlas höstraps, vårvete, rödklöverfrövall, rågvete och ärter.

Ingvar har odlat rödklöverfrö i nästan 35 år. Han är en omvittnat duktig fröodlare. Ingvar sår in rödklövern i vårvete, så att det blir en bra etablering av frövallen. Skördarna kan ofta variera mellan 200 och 600 kg per ha, beroende på olika förutsättningar mellan åren.

Ingvar Söderdahl är värdig mottagare av priset som tilldelas Årets Frö- och Oljeväxtodlare på Gotland 2016.

Insatser för Utveckling på Gotland, Mats Pettersson, Jörgen Olsson och Björn Dahlströms fond: Thomas Östlund, Gotlands Slagteri

Motivering:

Thomas Östlund var med vid bildandet av Gotlands Slagteri AB 2010, då hans företag blev majoritetsägare i bolaget. 2010 hade Gotlands Slagteri 57 anställda och verksamheten var endast inriktad på slakt. Genom visionärt tänkande och djärvt affärsmannaskap har Thomas tillsammans med sina medarbetare och slaktdjursleverantörer skapat Sveriges största regionala varumärke för kött ”Smak av Gotland”. Dessutom har Gotlands Slakteri tillsammans med Thomas andra bolag, Svenskt Butikskött blivit landets största aktörer på KRAV-köttsmarknaden med alla de stora aktörerna inom dagligvaruhandeln som kunder.

Företagets utveckling har resulterat i att ca 100 personer har nyanställts under de senaste sex åren och att styckning och charktillverkning åter bedrivs i Gotlands Slagteris anläggning. Trots sin ålderdomliga stavning med g ”i” stället för ”k” är Gotlands Slagteri ett modernt och visionärt företag.

Thomas Östlund belönas för sitt framgångsrika engagemang till gagn för en positiv utveckling på Gotland.

Gotlands Södra Härads Kreatursförsäkringsförenings pris för god djuromsorg: Anna Nilsson, Lye Mannegårda

Motivering:

Anna har varit intresserad av hästar i hela livet. Vid Mannegårde i Lye bedriver Anna, sedan två år, seminstation för hästar. Olika hästägare kommer till gården med sina ston. En veterinär hjälper till med seminverksamheten. Ultraljudsundersökningar genomförs för att kolla var stoet är i brunstcykeln. Anna passar stona var 6:e timme dygnet runt, så att semineringarna blir genomförda vi rätt tidpunkt. Både färsk och fryst sperma används. Över 90 ston semineras varje år.

Anna har också 8 egna avelston och unghästar på gården.

Anna Nilsson tilldelas nu Gotlands Södra Härads kreatursförsäkringsförenings pris för god djuromsorg.

Stiftelsen Liljewalchska donationen, skogspriset: Björn Engström, Othem Spillings

Motivering:

Björn lyckas kombinera heltidsarbete på Cementa med plantskogsvård och gallringar på sina 132 hektar. Resultaten är genomgående paradbestånd, flera av dem även stamkvistade för att höja kvalitén på kommande slutavverkningar.

Stiftelsen Liljewalchska donationen, ungdomspriset: Marcus Magnusson, Väskinde Brissund

Motivering:

Marcus har skaffat sig gedigna kunskaper genom en treårig utbildning vid Helgesbo naturbruksgymnasium i Småland.

Intresset för skogsbruk är till viss del ett arv, som sedan några år resulterat

i att han arbetar i faderns entreprenadfirma, inriktad på både jord och skog, men där skogen väger tyngst.

Gotlands Banks fond (Årets landsbygdskvinna): Cecilia Hejdenberg (södra Gotland), Näs Olsvenne, Annette Bonnevier (mellersta Gotland), Buttle Nygårds samt Jenny Andersson (norra Gotland), Hejnum Graute

Motivering Cecilia Hejdenberg:

Cecilia är uppvuxen i Visby. Innan Cecilia blev lammuppfödare har hon hunnit med att vara på sjön, arbetat som fotvårdsspecialist, jobbat med IT mm både på Gotland och på fastlandet.

2007 köpte Cecilia och hennes man Göran Lundin gården Olsvenne i Näs. Där bedriver de ekologisk lammproduktion med ca 200 tackor. På gården finns 40 ha åker och ca 100 ha betesmark. Verksamheten är inriktad på köttproduktion. Det finns även 10 dikor på gården. Tackorna är korsningar mellan köttrasfår och finullsfår.

För att öka lönsamheten började de 2011 att sälja köttet själva via den egna gårdsbutiken, köttlådor främst till privatkunder i Stockholmsregionen samt till olika restauranger på Gotland.

Lammen legoslaktas, styckas och paketeras innan köttet kommer hem till gården. Med den egna kylbilen körs sedan lammköttet till de gotländska restaurangerna. I sortimentet finns även olika lammkorvar och lufttorkade produkter.

Ett annat djurintresse som Cecilia har är hästar, både uppfödning och ridning. För närvarande äger Cecilia 4 hästar.

Cecilia Hejdenberg är en värdig mottagare av belöningen ”årets landsbygdskvinna”.

Motivering Annette Bonnevier:

Annette driver företaget Lamm&Bi tillsammans med sin man Dan. Sedan starten 1988 har de gradvis utökat antalet djur så nu är de uppe i 600 tackor. Därtill har de även 60 bisamhällen. Av lammskinnen syr Annette både kläder, heminredningsdetaljer och mycket annat som säljs i den året-runt öppna gårdsbutiken. Där säljs även andra produkter från gården såsom lammkött, ullgarn, honung och bivaxljus. Många av produkterna säljs även i butiken kvinnfolki i Visby där Annette är delägare. Syintresset säger hon kommer från hennes farmor och mormor som båda var skickliga sömmerskor.

Annette flyttade från Upplands Väsby till Gotland redan när hon var 19 år. Hon hade varit här på konfirmationsläger och fått många kompisar och dessutom visste hon att hon ville jobba med lantbruk. Först jobbade hon på olika gårdar och gick kurser på Lövsta, bl.a. utbildade hon sig till kontrollassistent och seminör.

Annette säger att hon känner sig nöjd med tillvaron och har inga planer på att expandera företaget ytterligare. Utmaningarna framöver handlar om att följa med i vad som händer i omvärlden, inte minst EU:s jordbrukarstöd.

Annette Bonnevier är en värdig mottagare av belöningen ”årets landsbygdskvinna”.

Motivering Jenny Andersson:

Jenny är uppvuxen i Sköndal utanför Stockholm. Det var orienteringen och kärleken som fick Jenny att flytta till Gotland.

1995 tog Jenny och Kjell över Kjells föräldragård vid Graute i Hejnum. Verksamheten har växt mycket på senare år. Idag brukar Jenny och Kjell nästan 200 ha åker och 1 000 ha betesmark. Det finns ca 480 tackor, huvudsakligen Gotlandsfår och över 150 dikor.

From 2002 jobbar Jenny heltid på gården och i gårdsbutiken. Från början hann Jenny att jobba mycket ute på gården och med lammen, men gårdsbutiken tar idag en stor del av Jennys tid. Mellan 12000 och 15000 besökare kommer varje år till gården för att köpa lammskinn och lammskinnsprodukter, kött från gården eller dricka kaffe i gårdscaféet.

Jenny gillar att sy och designa olika lammskinnsprodukter som säljs i gårdsbutiken. Orienteringen är fortfarande en central del i familjen, där Jenny och Kjell, liksom de 4 barnen är aktiva i Gotlands Bro OK. Jenny är en riktig tävlingsmänniska, med stor vinnarinstinkt.

Jenny Andersson är en värdig mottagare av belöningen ”årets landsbygdskvinna”.

Swedbanks belöning: Mats Bondesson och Marie Klintström Bondesson, Dalhem Dune

Motivering:

Mats och Marie köpte Dune gård i Dalhem 1997, där slaktsvinsuppfödning, växtodling och ungdjursuppfödning bedrivs . De har med framgång utvecklat sitt lantbruksföretag till en lönsam och rationell produktion där gårdens möjligheter utnyttjas på bästa sätt. Engagemanget för Gotlands lantbruks utveckling och grisproducenternas bästa har varit en drivkraft som kommit många kollegor till gagn. Med fina produktionsresultat och en lönsamhetsdrivande förmåga är de därför värdiga vinnare till Swedbanks pris år 2016.

Henric Wimans minnesfond ”Årets unga lantbrukare på Gotland”: Jakob Andersson, Eke Petsarve

Motivering:

Jakob har utbildat sig till Gårdsmästare på Vreta skolan utanför Linköping. Han driver sedan årsskiftet mjölkgården vid Petsarve, tillsammans med sin mamma Inger.

På gården finns ca 70 mjölkkor och en robot. Kvigorna föds upp till egen rekrytering. Mjölkavkastningen ligger på nästan 11 000 kg ECM.

Totalt brukas 120 ha åker, ca 50 ha betesmark och 50 ha skog. På åkrarna odlas vall, spannmål och höstraps.

Jakob är mycket musikintresserad och spelar både gitarr och banjo. Han är också intresserad av ekonomi och följer bla utvecklingen på aktiemarknaden.

Jakob Andersson är en värdig mottagare av belöningen Årets unga lantbrukare på Gotland.

Hugo Petterssons pris för framgångsrik hästavel: Bengt-Ove Thomsson, Lye Bosarve

Motivering:

Bengt-Ove har hållit på med hästar i hela sitt liv. Hans far var uppfödare av ardennerhästar vid Rotarve i Lye. 1962 köpte Bengt-Ove gården Bosarve i Lye. Han har nu i mer än 50 år jobbat med avel av halvblodshästar och i många år även russavel.

Som mest har Bengt-Ove haft över 30 hästar i form av halvblod och gotlandsruss på gården. Många fina och framgångsrika hästar har fötts upp på Bosarve, bla flera vinstrika russtravare.

I år finns det 10-12 gotlandsruss och 8-10 halvblodshästar på gården. Både dottern Marianne och sonen Magnus är sedan många år fullt involverade i verksamheten.

Bengt-Ove Thomsson belönas nu för sitt mångåriga arbete med framgångsrik hästavel.

Thomas Båtelssons vandringspris för god hästuppvisning: Nellie Käldare, Havdhem Kälder

Gotlands läns hästavelsförenings stopris: Ellen och Ariel Norrby, Eskelhem Valde, för nordsvenska stoet Betty 23408

Arlas Foods hederspris för högst avkastande mjölkkobesättning på Gotland 2016: Roine Larsson, Alskog Utalskog

Motivering:

På ett medelkoantal av 46,4 har medelavkastningen uppgått till 12 660 kg ECM.

Gotlands Slagteri´s pris, framstående grisproducent på Gotland: Staffan Olofsson, Eskelhem Bolex

Motivering:

Staffan Olofsson är en framgångsrik grisproducent med flera produktionsenheter. I Hejde har Staffan en helintegrerad produktion med 324 suggor, smågrisar och slaktsvin. På gården Mafrids i Västergarn finns en smågrisproduktion med ca 180 suggor. På hemgården Bolex i Eskelhem finns navet för en suggringsverksamhet med ytterligare över 500 suggor.

Staffan har alltid mycket bra produktionsresultat och han är en av de grisproducenter som vågade investera i utökad grisproduktion, när det var tufft i grisbranschen för några år sedan.

Staffan är lyhörd för rådgivning och går i spetsen för helhetsrådgivning med veterinär- och produktionsrådgivning i samverkan.

Staffan tar också emot elever från Gotland Grönt Centrum till sina gårdar, där all utbildning inom grisproduktion sker from i år.

Staffan Olofsson är en värdig mottagare av belöningen en framstående grisproducent på Gotland.

Sture Mårtenssons vandringspris för bästa 3-åriga sto på Lojsta hed: Gerty Dahlbom Johnsson, Bunge Hägur, för Skoja

Svenska Russavelsföreningens ELIT-diplom för utmärkt förärvning:

Hushållningssällskapet för Interina

Lena Martell, Stånga Österlings, för Rosetta Ernst

Carina Öjefors, Levide Skogs, för Jolli

Katarina Amér, Fardhem Överburge, för Dimone

Britt-Marie Lillro, Lye Lillrone, för Lill-Evelina

Svenska Russavelsföreningens diplom för framstående 3-årsston:

Gerty Dahlbom Johnsson, Bunge Hägur, för Skoja

Veronica Bergfalk, Gerum Kullands, för Babsan

Marita och Jessica Havdell, Alva Ragnsarve, för Tic-Tac

Ulla och Tobias Mattsson, Träkumla Ingvards, för Skarvikens Lilija

Catarina Cronberg, Levide Pejnarve, för Pejnarve Spira

Madeleine Löfvenberg, Väte Kvie, för Hicka

Så jobbar vi med nyheter