Moderaterna ger sig in i debatten om handeln

I en artikelserie har Helagotland.se tagit upp frågan om handelns utveckling i Visby. Nu blandar sig Moderaterna i debatten.

14 mars 2018 11:13

En enig byggnadsnämnd sa i december nej till detaljhandel i kvarteret Sotaren i sitt underlag till detaljplan. Beslutet motiverades med att mer handel skulle konkurrera med Visby Centrum och leda till att stadskärnan mister sin attraktionskraft. I en serie artiklar har Helagotland.se belyst Visbys utveckling där flera röster för och emot mer eller mindre handel har luftats.

LÄS MER: Stor oenighet om nytt handelsområde i Visby

Nu ger sig också Moderaterna in i debatten. I ett pressmeddelande skriver de att de är övertygade om att "handel driver handel". Man tycker också att Sotaren som ligger granne med kvarteret Stenhuggaren är en bra placering av utbyggd handel, skriver Lars-Erik Benneck, gruppledare för moderaterna i byggnadsnämnden.

En tanke som är raka motsatsen till Ola Thufvesson, handels- och platsforskare vid Lunds universitet erfarenhet av externa handelsplatser.

– Om externhandeln fortsätter finns det risk att dimensionen av Visby innerstad, som känns äkta med bokhandeln och lekhandeln i backen, försvinner. Tänk om det bara blir sommarbutiker och sådana som säljer billig lax. Då kommer bilden av ett låtsas-Gotland att förstärkas, det blir profillösa grejer och allmän handel, säger Ola Thufvesson.

LÄS MER: "Handeln i innerstan riskerar visa upp ett slags låsas-Gotland"

Moderaterna tycker dock inte att argumentet om att extern handel riskerar ta död på annan handel håller och skriver: "Med det argumentet hade historiskt sett inget byggts utanför muren - protektionism bygger inte starka samhällen"

Moderaterna välkomnar Gotlands handels initiativ om att upprätta en handelsstrategi för hela Gotland och avslutar med att partiet kommer att fortsätta driva frågan om att möjliggöra handel på Sotaren.

LÄS MER: Visby Centrum vill ha en handelsstrategi

– Politiken ska inte begränsa handeln. Inte med detaljplan, inte med några andra medel. Vår uppgift är inte att begränsa konkurrensen utan skapa goda förutsättningar och utvecklingsmöjligheter, säger gruppledare Anna Hrdlicka.

Så jobbar vi med nyheter
Sofie Regnander