Myndighet: Strömavbrotten var inte Geabs fel

Inte bara Gotlands Elnät AB granskas efter alla strömavbrotten som ­drabbat Gotland. Också Vattenfall ­Eldistribution AB nagelfars. Det uppger Energimarknadsinspektionen.

11 oktober 2018 11:19

I början av september inleddes Energimarknadsinspektionen, EI, en tillsyn över Gotlands Elnät AB, Geab. Detta efter de totalavbrott i strömförsörjningen som ombyggnadsarbetena på Gotlandskabelns kontrollstationer lett till. Tillsynen gäller dock samtliga avbrott under perioden 1 juli till och med 5 september i år som berört Geabs kunder. EI begärde in en redovisning av ”samtliga långa och korta oaviserade avbrott samt alla aviserade avbrott som drabbat Geabs kunder”.

– Vi har också begärt förklaringar om orsakerna till avbrotten. Nedfallande träd och grenar, kabelfel, trasiga isolatorer och vad det nu kan vara. Vi vill också se en beskrivning av de åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att förbättra leveranssäkerheten i elnätet samt en tidplan för när åtgärderna ska vara påbörjade och genomförda, säger Thomas Westergaard, analytiker på EI.

Geab har nu svarat inspektionen och redovisat en lång rad avbrott, båda sådana som haft samband med ombyggnaden av Gotlandskabelns utrustning, och andra som uppstått av helt andra skäl. Listan över avbrott kopplade till Gotlandskabeln, som benämns överliggande nät, upptar tio punkter. I de flesta av dessa fall har hela Gotland, eller 42 401 kunder, berörts. Den andra listan, driftsstörningar på eget nät, upptar 170 händelser. Där har alltifrån en enda kund till 1 229 kunder berörts. Till det kommer 11 planerade avbrott, oftast på grund av ombyggnader av linjer.

Thomas Westergaard säger att han är ”bekymrad” över leveranssäkerheten i det lokala nätet på Gotland. Den kommer för övrigt att följas upp vid EI:s planerade tillsyn senare i höst av landets samtliga lokala elnät, som grundas på avbrottsuppgifter från 2017. Uttalandet ”bekymrad” är inte något som som Jan Karlsson, vd för Gotlands Elnät AB och systerföretaget Gotlands Energi AB, vill kommentera. Men han säger:

– Jag tror inte vi sticker ut. Jag tror att Gotland har en normal störningsfrekvens.

Han innefattar då inte det skede som avslutades för några veckor sedan, alltså den omfattande moderniseringen av Gotlandskabeln. I en promemoria sänd till EI beskriver Geab bakgrunden till 340-miljonersprojektet. Den avslutas:

”Gotlands Elnät AB har fått stå till svars både mot media och elnätskunder, samtidigt som det fulla ansvaret för utbytet av kontrollanläggningen vilar på Vattenfall Eldistribution AB”.

– Det är en slutsats som vi också har dragit, säger Thomas Westergaard. Men vi granskar hur eldistributionen fungerar för Geabs kunder, oavsett om det handlar om överliggande nät, eller deras eget nät.

En omständighet som kanske inte riktigt framgått i rapporteringen på Gotland är att arbetena med Gotlandskabeln pågått i lika hög grad vid kontrollstationen i Västervik, som i Ygne.

En sak som enligt Jan Karlsson har fungerat bra i samband med totalavbrotten – det är reservkraften. Gotland har reservkraft i form av tre gasturbiner och två dieselblock.

– Elförsörjningen till Gotland är känslig. Men å andra sidan är det inte alla delar av landet som har möjlighet att dra i gång reservkraft i den omfattningen, kommenterar Thomas Westergaard.

Samtidigt med tillsynsärendet som gäller Geab så har EI också inlett en granskning av Vattenfall Eldistribution AB.

– Det var en nyhet för mig, säger Jan Karlsson när Gotlands Tidningar återger den upplysningen.

Thomas Westergaard säger att inspektionen ska träffa representanter för Vattenfall ”någon gång i oktober”.

– När vi sett Geabs förklaringar till avbrotten och vad de tänker göra – och när vi träffat Vattenfall, först då kan vi få en fullständig bild och börja knyta ihop säcken.

EI har möjlighet att förelägga elnätsbolagen att vidta åtgärder för att förbättra leveranssäkerheten. Ett föreläggande kan förenas med vite.

Så jobbar vi med nyheter
Lasse Linusson